stefna verkís

Hlutverk
Hlutverk Verkís er að styðja við verðmætasköpun og þróun samfélagsins og innviða þess með faglegri ráðgjöf og hönnun.

Framtíðarsýn
Verkís leggur áherslu á fyrsta flokks þjónustu og ætlar að vera besti kostur fyrir:

 • viðskiptavini með traustri ráðgjöf sem uppfyllir þarfir þeirra á skilvirkan og hagkvæman hátt.
 • starfsfólk með góðu og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og þróar hæfileika sína.
 • samfélagið með áherslu á ábyrga starfshætti, sjálfbærni og nýsköpun.

Meginmarkmið Verkís eru að:

 • veita fyrsta flokks þjónustu á sviði verkfræði og tengdra greina
 • bjóða þjónustu í takt við þarfir markaðarins
 • velja framsæknar lausnir með sjálfbærni að leiðarljósi
 • auka skilvirkni og hagkvæmni verkefna
 • vera eftirsóknarverður vinnustaður
 • viðhalda og auka sérþekkingu starfsfólks
 • leggja áherslu á öryggi á vinnustað og í verkefnum
 • sýna samfélagslega ábyrgð
 • tryggja góða afkomu félagsins

Gildi

 • Heilindi - Metnaður - Frumkvæði

Stefnuskjöl