Öryggismál

Öryggismál

 • Oryggismal

Verkís sinnir margvíslegum verkefnum á sviði öryggismála, allt frá vinnuvernd til neyðar- og áfallastjórnunar. 

Verkefnin lúta bæði að framkvæmdum og rekstri fyrirtækja. Málaflokkurinn lýsir því með hvaða hætti auka má öryggi starfsmanna, tryggja betur rekstur og bæta vinnuumhverfið. Öryggismál eru þverfagleg og tengjast flestum fagsviðum í rekstri fyrirtækja.

Öll viljum við koma heil heim að vinnudegi loknum og tryggja sem best öryggi og samfellu í starfsemi okkar fyrirtækja. Við viljum auka áfallaþol starfseminnar, tryggja markviss viðbrögð og skjóta endurreisn, þannig að óvænt áföll hafi sem minnst áhrif á hana. 

Kröfur fyrirtækja og starfsmanna til öruggs og heilsusamlegs vinnuumhverfis fara vaxandi sem og eftirfylgni löggjafans um að lágmarkskröfur séu uppfylltar. Sífellt fleiri fyrirtæki gera strangari kröfur til öryggismála en lágmarkskröfur löggjafans gera ráð fyrir.

Við undirbúning framkvæmda, framkvæmdir og rekstur fyrirtækja þarf að meta þá áhættu sem starfsemin felur í sér og gera ráðstafanir til að draga úr henni. Einnig þarf að meta þau áhrif sem óvæntir utanaðkomandi atburðir geta haft á starfsemina og bregðast við þeim á viðunandi hátt til að tryggja samfelldan rekstur.

Þarfagreiningar og úttektir á stöðu öryggismála hjá fyrirtækjum og stofnunum eru gagnlegar til að koma auga á þau atriði sem þarfnast úrbóta.

Dóra Hjálmarsdóttir

 • Dóra Hjálmarsdóttir
 • ÖHU fulltrúi og ráðgjafi / Rafmagnsverkfræðingur / Neyðarstjórnun CEM®

 • Svið: Byggingar
 • dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson

 • Eiríkur K. Þorbjörnsson
 • Rafmagnstæknifræðingur / Öryggi- og áhættustjórnun M.Sc. / Viðskiptastjóri

 • Svið: Byggingar
 • ekt@verkis.is

Þjónusta

 • Brunavarnir í tengslum við gróðurelda
 • Neyðarstjórnun, samfellustjórnun og áfallaþol
 • Námskeið um vinnuvernd og öryggismál
 • Öryggis- og heilbrigðisáætlun ásamt áhættumati
 • Öryggi á framkvæmdastað og á undirbúningsstigi
 • Úttektir og skipulag flóttaleiða - rýminga
 • Öryggisstjórnun, stefnumótun og öryggishönnun
 • Öryggis- og rekstrarhandbækur mannvirkja