Háspennulínur og -strengir

HÁSPENNULÍNUR OG -STRENGIR

  • kerfisathuganir

Þjónusta Verkís nær til allra þátta strenglagna og er þar m.a. um að ræða háspennustrengi og fylgibúnað, jarðvinnu og landmælingar.

Jarðstrengslagnir hafa verið á öllum spennustigum sem notuð eru á Íslandi, frá smáspennu og upp í 220 kV spennu. Fyrirtækið hefur einnig átt aðild að sérfræðingahópi sem Landsnet setti á stofn árið 2014 um möguleika á aukinni notkun jarðstrengja í 132 kV og 220 kV flutningskerfum fyrirtækisins.

Starfsmenn Verkís hafa unnið fjölmörg verkefni á sviði jarðstrengslagna og eru í fararbroddi meðal íslenskra verkfræðistofa við hönnun og skipulagningu sæstrengslagna. Dótturfyrirtæki Verkís í Póllandi, Verkis Polska, er sérhæft í þjónustu við loftlínur á háspennu. Fyrirtækið hefur unnið fjölda verkefna fyrir flutningsfyrirtæki Póllands, varðandi hönnun og undirbúning, sem og eftirlit með byggingu loftlína. Verkefni Verkís við loftlínur á háspennu á Íslandi hafa verið við frumathuganir og verkhönnun á háspennulínum fyrir íslensk orkufyrirtæki. Þjónustan nær til athugana á línuleiðum, flutningsgetu, turngerðum, burðarþoli, jarðskautum og fleiru.

Johannes_ofeigssonJóhannes Ófeigsson
Rafmagnstæknifræðingur
Svið: Orka
jo@verkis.is
Helgithorh3Helgi Þór Helgason
Rafmagnsverkfræðingur / Hópstjóri
Svið: Orka
hth@verkis.is

Þjónusta

  • Kerfisathuganir, þörf fyrir launaflsvirki, kröfur um rofgetu o.þ.h.
  • Landmælingar, leiðaval og útreikningar
  • Hönnun strengleiða og gerð þverunarsamninga
  • Útboðsgögn, innkaup og gerð verksamninga
  • Eftirlit, prófanir, tengingar og spennusetningar