Varnarbúnaður

Varnarbúnaður

  • Hellisheidaraed

Verkís býður alla almenna þjónustu við varnarbúnað raforkukerfa hjá orkufyrirtækjum og iðnfyrirtækjum. 

Hjá fyrirtækinu starfar breiður hópur starfsmanna með víðtæka þekkingu og reynslu á þessu sviði ásamt þjálfuðum mönnum í prófunum á varnarbúnaði.

Verkís á kerfisgreiningarhugbúnaðinn DigSilent Power Factory og getur tekið að sér að reikna út stilligildi varnaliða í samsettum kerfum auk þess að gera greiningu á ýmsum tilvikum sem upp kunna að koma í kerfinu.

Verkís á einnig prófunartæki frá OMICRON, sem er sérhannað fyrir prófanir á varnarbúnaði (liðavernd). Notkun prófunartækis beinist fyrst og fremst að varnarbúnaði rafala og spenna annars vegar og dreifikerfum á millispennu hins vegar.  Einnig má nota prófunartækið til prófana á mælibúnaði, svo sem ferjöldum og mælistöðvum.

Johannes_ofeigssonJóhannes Ófeigsson
Rafmagnstæknifræðingur
Svið: Orka
jo@verkis.is
Helgithorh3Helgi Þór Helgason
Rafmagnsverkfræðingur / Hópstjóri
Svið: Orka
hth@verkis.is

Þjónusta

  • Hönnunarforsendur og kerfisuppbygging
  • Efnisval, útboð og innkaup
  • Valvísi og innri samþætting kerfishluta
  • Samþætting við aðlæg kerfi annarra
  • Kerfisútreikningar til að reikna stilligildi
  • Gangsetningarprófanir með prófunartæki
  • Viðhalds- og eftirlitsprófanir með prófunartæki