Varnarbúnaður

Varnarbúnaður

 • Hellisheidaraed

Verkís býður alla almenna þjónustu við varnarbúnað raforkukerfa hjá orkufyrirtækjum og iðnfyrirtækjum. 

Hjá fyrirtækinu starfar breiður hópur starfsmanna með víðtæka þekkingu og reynslu á þessu sviði ásamt þjálfuðum mönnum í prófunum á varnarbúnaði.

Verkís á kerfisgreiningarhugbúnaðinn DigSilent Power Factory og getur tekið að sér að reikna út stilligildi varnaliða í samsettum kerfum auk þess að gera greiningu á ýmsum tilvikum sem upp kunna að koma í kerfinu.

Verkís á einnig prófunartæki frá OMICRON, sem er sérhannað fyrir prófanir á varnarbúnaði (liðavernd). Notkun prófunartækis beinist fyrst og fremst að varnarbúnaði rafala og spenna annars vegar og dreifikerfum á millispennu hins vegar.  Einnig má nota prófunartækið til prófana á mælibúnaði, svo sem ferjöldum og mælistöðvum.

Gudbjorn_h3_1653405909274

 • Guðbjörn Gústafsson
 • Rafmagnsverkfræðingur

 • Svið: Orka og iðnaður
 • gug@verkis.is

Johannes_ofeigsson

 • Jóhannes Ófeigsson
 • Rafmagnstæknifræðingur
 • Svið: Orka og iðnaður
 • jo@verkis.is

Þjónusta

 • Hönnunarforsendur og kerfisuppbygging
 • Efnisval, útboð og innkaup
 • Valvísi og innri samþætting kerfishluta
 • Samþætting við aðlæg kerfi annarra
 • Kerfisútreikningar til að reikna stilligildi
 • Gangsetningarprófanir með prófunartæki
 • Viðhalds- og eftirlitsprófanir með prófunartæki