Jarðgöng
  • Norðfjarðargöng

jarðgöng

Verkís veitir þjónustu á sviði hönnunar og eftirlits allra þátta jarðganga hérlendis sem og erlendis.

Fyrirtækið hefur komið að hönnun flestallra vegganga á Íslandi og séð þar um steypuvirki vegskála og tæknirýma í göngum og við vegskála. Auk þess höfum við haft umsjón með samræmingu og samantekt útboðsgagna og útgáfu þeirra.

Á Íslandi liggja vegir víða um brött fjöll eða utan í bröttum fjallshlíðum og hafa samgöngur því oft verið erfiðar á slíkum svæðum. Aukin umferð og vaxandi krafa um bættar samgöngur og aukið umferðaröryggi er meginástæða þess að ráðist er í gerð jarðganga þar sem svo háttar til.

Frá gerð Hvalfjarðarganga 1996-1998 hefur Verkís komið að gerð nær allra vegganga á Íslandi.

 

Tengiliður:
Guðmundur Jónsson - Byggingarverkfræðingur
gj@verkis.is


Þjónusta

  • Hönnun steypuvirkja í göngum
  • Hönnun stoðveggja 
  • Hönnun snjóflóðagarða
  • Framkvæmaeftirlit
  • Jarðtæknirannsóknir
  • Verkefnastjórnun