Jarðgöng

jarðgöng

  • Norðfjarðargöng

Verkís veitir þjónustu á sviði hönnunar og eftirlits allra þátta jarðganga hérlendis sem og erlendis.

Fyrirtækið hefur komið að hönnun flestallra vegganga á Íslandi og séð þar um steypuvirki vegskála og tæknirýma í göngum og við vegskála. Auk þess höfum við haft umsjón með samræmingu og samantekt útboðsgagna og útgáfu þeirra.

Á Íslandi liggja vegir víða um brött fjöll eða utan í bröttum fjallshlíðum og hafa samgöngur því oft verið erfiðar á slíkum svæðum. Aukin umferð og vaxandi krafa um bættar samgöngur og aukið umferðaröryggi er meginástæða þess að ráðist er í gerð jarðganga þar sem svo háttar til.

Frá gerð Hvalfjarðarganga 1996-1998 hefur Verkís komið að gerð nær allra vegganga á Íslandi.

Guðmundur JónssonGuðmundur Jónsson
Byggingarverkfræðingur / Hópstjóri
Svið: Samgöngur og umhverfi
gj@verkis.is
Grétar Páll JónssonGrétar Páll Jónsson
Byggingarverkfræðingur / Viðskiptastjóri
Svið: Samgöngur og umhverfi
gpj@verkis.is

Þjónusta

  • Hönnun steypuvirkja í göngum
  • Hönnun stoðveggja 
  • Hönnun snjóflóðagarða
  • Framkvæmaeftirlit
  • Jarðtæknirannsóknir
  • Verkefnastjórnun