Umferðarhávaði

umferðarhávaði

 • umferdarhavadi

Verkís veitir ráðgjöf tengda kortlagningu hávaða með mælingum og útreikningum. 

Umferðarhávaði skipar mikilvægan sess í hönnun gatnakerfa, í byggðaskipulagi og við mat á umhverfisáhrifum. Starfsmenn fyrirtækisins hafa víðtæka reynslu á mælingum og útreikningum á umferðarhávaða í slíkum verkefnum.

Við mat á umferðarhávaða eru ýmist gerðar beinar mælingar eða hávaðinn er reiknaður út í þrívíðu tölvulíkani. Hugbúnaðurinn SoundPLAN Noise og FAA‘s Integrated Noise Model byggja á slíku líkani og geta reiknað út hávaða frá umferð ökutækja eða frá flugumferð.

Forsendur þess að reikna út hávaða frá umferð ökutækja er að þekkja umferðarmagnið, umferðarhraða og hlutfall þungaumferðar. Fjarlægð frá uppsprettunni, lögun lands, lega bygginga og annarra mannvirkja hefur áhrif á dempun og endurkast hljóðs, en reiknilíkanið tekur mið af öllum þessum þáttum við útreikninginn. Spá má fyrir um hávaða frá vegum sem fyrirhugað er að leggja eða breyta og jafnframt má prófa mismunandi mótvægisaðgerðir á hönnunarstigi. Þannig eru dregnar upp mismunandi sviðsmyndir af mótvægisaðgerðum, með hliðsjón af þróun byggðar og umferðar í framtíð, hvort heldur er fyrir ríki, sveitarfélög, fyrirtæki eða einstaklinga.

Guðmundur Jónsson

 • Guðmundur Jónsson
 • Byggingarverkfræðingur / Hópstjóri
 • Svið: Samgöngur og umhverfi
 • gj@verkis.is

Sverrir_sig_h3

 • Sverrir Sigurðsson
 • Byggingarverkfræðingur / Rekstrarstjóri

 • Svið: Samgöngur og umhverfi
 • svs@verkis.is

Þjónusta

 • Ráðgjöf með hávaðadeyfingu
 • Gerð hávaðakorta
 • Hermun umferðarhávaða
 • Hávaðamælingar
 • Titringsmælingar