Umhverfi og öryggi

Umhverfi og öryggi

Verkís veitir fyrirtækjum, einstaklingum, stofnunum og sveitarfélögum alhliða þjónustu og ráðgjöf á sviði umhverfis- og öryggismála. 

Þjónustan felur meðal annars í sér að greina og meta umhverfisáhrif, vakta áhrif frá atvinnustarfsemi og setja fram áætlanir um skipulag og verndun svæða sem og áætlanir um mat á öryggi almennings, starfsmanna í atvinnulífinu og innviða. 

Fyrirtækið tekur að sér rannsóknir á mörgum sviðum eins og athuganir á rennslisháttum vatnsfalla, aurburði, setmyndun og rofi, athuganir á hljóð- og loftmengun, jarðfræði og fuglum. 

Þjónustuþættir fyrirtækisins snúa að aðstoð við starfsleyfisumsóknir, mótvægisaðgerðir og við eftirfylgni mats á umhverfisáhrifum, leyfisveitingar og umsjón með vöktun umhverfis. Einnig að veita fyrirtækjum ráðgjöf við útfærslu, gerð og endurskoðun græns bókhalds og ársskýrslu um umhverfismál, innleiðingu sorpflokkunar og vistvæn innkaup. Einnig er veitt fræðsla um umhverfismál, t.d. gerð fræðslu- og kynningarefnis um náttúru og framkvæmdir.

Verkís aðstoðar einnig við gerð vistferilsgreininga en niðurstöður slíkra greininga geta m.a. nýst til að lágmarka umhverfisáhrif vöru og þjónustu eða til útreikninga á vistspori og kolefnisspori þeirra.

Öryggismál framkvæmda hafa verið ofarlega á baugi undanfarin ár og kröfur verkkaupa til þess málaflokks og eftirfylgni löggjafans fara vaxandi. Verkís aðstoðar framkvæmdaaðila við undirbúning og stjórnun öryggismála við framkvæmdir.

Umhverfis- og öryggismál verða sífellt fyrirferðarmeiri í nútíma samfélagi og sífellt mikilvægari við stefnumörkun í rekstri fyrirtækja. Opinbert regluverk á þessu sviði er viðamikið og ört vaxandi.   Með umhverfis- og öryggisstjórnun er á kerfisbundin hátt komið í veg fyrir mistök og tjón sem skaðað geta heilsu starfsmanna, umhverfi fyrirtækisins, ímynd og viðskiptavild. Hluti af öryggisstjórnunni er að auka áfallaþol starfseminnar en markviss viðbrögð við óvæntum atburðum styðja við skjóta endurreisn og  samfelldan rekstur. 

Við aðstoðum fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög við undirbúning, mótun og innleiðingu umhverfis- og öryggisstefnu, t.d. varðandi öryggi- og vinnuvernd, vistvæn innkaup, sorpflokkun og endurvinnslu. Viðurkenndir ráðgjafar Verkís aðstoða við uppbyggingu umhverfis-og öryggisstjórnunarkerfa t.d. samkvæmt ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31000 og ISO 22301 stöðlunum, eða uppfylla kröfur ýmissa umhverfismerkja, t.d. Svansins og Vakans.

Tengiliður umhverfi: Arnór Þórir Sigfússon
Tengiliður öryggi: Dóra Hjálmarsdóttir