Vatna- og straumfræði
  • vatna-og-straumfraedi

Vatna- og straumfræði

Verkís hefur komið að fjölda verkefna á sviði vatna- og straumfræði, sem snúa að útreikningum, rannsóknum og líkangerð tengdri hönnun og byggingu mannvirkja og mati á hættu. 

Fyrirtækið hefur mikla reynslu af gerð ýmissa líkana s.s. til að meta og greina rennsli í ám, streymi grunnvatns, spá fyrir um sjávarföll, herma snjóflóð og reikna loftstrauma. Líkönin eru m.a. notuð við mat á útbreiðslu flóða, afrennsli, dreifingu mengunar í vatni og lofti, aurburði og setmyndun, íshrannarmyndun og greiningu pípukerfa.

Verkís býður upp á vöktun á rennsli vatnsfalla og stöðu grunnvatns. Meðal mælitækja fyrirtækisins eru straumhraðamælar og síritandi þrýstiskynjarar tengdir tölvum og símum.

Þjónusta

  • Hönnun vatnsvega, stíflna og fráveitukerfa
  • Hönnun vatns- og hitaveitna
  • Hermun, greining flóða og grunnvatns
  • Vatnamælingar og smáskalatilraunir
  • Greining á aurburði, rofi og setmyndun
  • Útreikningar á dreifingu mengunar
  • Greining á vindafari við mannvirki