Ferill mats á umhverfisáhrifum

Ferill mats á umhverfisáhrifum

Ferill mats á umhverfisáhrifum

Tillaga að matsáætlun
Drög að tillögu að matsáætlun eru í byrjun kynnt af framkvæmdaraðila, fyrir umsagnaraðilum og almenningi. Framkvæmdaraðili bregst við fengnum athugasemdum og í framhaldi af því er tillaga að matsáætlun send til Skipulagsstofnunar. Stofnunin tekur tillöguna til meðferðar, óskar eftir umsögnum og athugasemdum og birtir ákvörðun sína að málsmeðferð lokinni. Ákvörðun Skipulagsstofnunar og tillaga framkvæmdaraðila mynda hina endanlegu matsáætlun, sem unnið verður eftir í mati á umhverfisáhrifum.

Frummatsskýrsla
Mat framkvæmdaraðila á umhverfisáhrifum er sett fram í frummatsskýrslu, sem unnin er í kjölfar ákvörðunar Skipulagsstofnunar um matsáætlun. Við gerð hennar er eftir atvikum haft samráð við leyfisveitendur, ýmsar stofnanir, hagsmunaaðila og félagasamtök. Á meðan Skipulagsstofnun hefur frummatsskýrsluna til meðferðar gefst almenningi kostur á að kynna sér niðurstöður umhverfismatsins og koma með athugasemdir við frummatsskýrsluna.

Matsskýrsla og álit Skipulagsstofnunar
Að loknum kynningartíma frummatsskýrslu fær framkvæmdaraðili í hendur þær umsagnir og athugasemdir sem hafa borist og eftir atvikum einnig umsögn Skipulagsstofnunar um atriði sem taka þarf sérstaklega á í endanlegri matsskýrslu. Framkvæmdaraðili bregst við þeim efnisatriðum sem þar koma fram og gerir grein fyrir í matsskýrslu. Matsferlinu lýkur með áliti Skipulagsstofnunar á matsskýrslu framkvæmdaraðila.

Sótt um leyfi
Þegar mati á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar er lokið sækir framkvæmdaraðili um framkvæmdaleyfi til viðkomandi sveitarfélags og eftir atvikum annarra leyfisveitenda. Leyfisveiting skal taka mið af mati á umhverfisáhrifum.