Mat á umhverfisáhrifum aukinnar framleiðslu í eldisstöð Stofnfisks í Vogavík

Eldisstöð Stofnfisks í Vogavík - Aukning á framleiðslu

  • Mat á umhverfisáhrifum-kynning

Stofnfiskur hf. vill auka framleiðslu á laxi um allt að 250 tonn. 

Stofnfiskur hf. hefur leyfi fyrir allt að 200 tonna framleiðslu á laxi í eldisstöðinni við Vogavík í Sveitarfélaginu Vogum. Til stendur að auka framleiðslu á laxi í allt að 450 tonn til að auka hrognaframleiðslu fyrirtækisins og felur framkvæmdin í sér seiðaeldi sem verður ný starfsemi í stöðinni. 

Vegna meiri framleiðslu í eldisstöðinni þarf að auka vinnslu á grunnvatni um 400 l/sek, þannig að heildarvinnslan verði tæplega 1.400 l/sek.

Markmið framkvæmdarinnar er að ala lax til kynbóta í eldisstöðinni, frá frjóvguðum hrognum þar til fiskurinn er kynþroska. Einnig að vatnsvinnsla stöðvarinnar geti mætt aukinni þörf á eldisvatni vegna framleiðsluaukningarinnar. Stofnfiskur áformar að höfuðstöðvar fyrirtækisins verði í Vogum í framtíðinni.

Verkís hefur unnið að mati á umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framleiðsluaukningar. Upplýsingar um feril mats á umhverfisáhrifum má nálgast hér. Áfangar í ferli umhverfismats og samráð við umsagnaraðila og almenning er lýst á myndinni hér að neðan. 

Skref-i-ferli-MAU

Tillaga að matsáætlun
Drög Stofnfisks að tillögu að matsáætlun voru auglýst til kynningar frá 28. maí til 11. júní 2019. Þann 3. janúar 2020 móttók Skipulagsstofnun tillögu Stofnfisks að matsáætlun. Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun var birt 6. maí 2020. Fallist var á tillögu Stofnfisks að matsáætlun með athugasemdum.

Tillögu að matsáætlun má nálgast hér og ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun hér.

Frummatsskýrsla
Niðurstaða umhverfismatsins var sett fram í frummatsskýrslu sem auglýst var til kynningar frá 2. september til 15. október 2021. Þann 9. september hélt Stofnfiskur opið hús í Tjarnarsal, Stóru- Vogaskóla, þar sem kynnt var mat á umhverfisáhrifum aukinnar framleiðslu í eldisstöð Stofnfisks í Vogavík.

Í frummatsskýrslunni er fjallað um framkvæmdina, staðháttum á framkvæmdasvæði er lýst og fjallað um skipulag og verndarsvæði. Fyrirhuguðum framkvæmdum og framleiðsluferli er lýst. Í mati á umhverfisáhrifum er fjallað um líkleg áhrif framkvæmdanna á jarðmyndanir, grunnvatn, lífríki í fjöru og á grunnsævi, fugla og fornleifar. Þá er fjallað um vöktun, samráð og kynningu. Í lok skýrslunnar er heildarniðurstaða matsins tekin saman.

Frummatsskýrsluna má nálgast hér.
Viðauka með frummatsskýrslu má nálgast hér.

Veggspjöld sem kynnt voru á opnu húsi í Stóru-Vogaskóla má nálgast hér.

Matsskýrsla og álit Skipulagsstofnunar
Eftirtaldir aðilar veittu umsögn um umhverfismat framkvæmdarinnar: Sveitarfélagið Vogar, Fiskistofa, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, Minjastofnun Íslands, Matvælastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Orkustofnun og Umhverfisstofnun. Í matsskýrslu er brugðist við efnislegum atriðum í umsögnunum. Engar athugasemdir bárust frá almenningi.

Þann 1. mars 2021 móttók Skipulagsstofnun matsskýrslu Stofnisks og er álits stofnunarinnar að vænta fjórum vikum síðar, þann 29. mars.

Matsskýrslu má nálgast hér.

Viðaukar við matsskýrslu eru eftirfarandi:

Viðauki 1 Efnainnihald fóðurs
Viðauki 2 ISOR Stóru-Vogar Vinnsluholan
Viðauki 3 Rannsóknir á lífríki Vogavíkur
Viðauki 4 Greinargerð vegna rannsókna á lífríki Vogavíkur
Viðauki 5 Deiliskráning - Vogavík
Viðauki 6 Umsagnir um frummatsskýrslu
Viðauki 7 Samantekt umsagna og svör við þeim
Viðauki 8 Mat á mengunarhættu fyrir vatnsból Voga
Viðauki 9 Frekari umsagnir HES og Minjastofnunar