Vatnsafl

Stækkun Búrfellsvirkjunar

Þjórsárdalur

  • Búrfell

Verkís annaðist gerð útboðsgagna vegna framkvæmda, lokahönnun, aðstoð á byggingartíma og hönnunarrýni. 

 Stærðir: 300 GWst á ári
 Verktími:  2015 - 2018

Almennt um verkefnið:
Með stækkun Búrfellsvirkjunar varð nýting rennslis Þjórsár við Búrfell aukin umtalsvert, en áður rann að jafnaði um 410 GWst af orku framhjá stöðinni á ári hverju. Stækkun Búrfellsvirkjunar var unnin samkvæmt BIM aðferðarfræðinni.

Stöðvarhús neðanjarðar
Verkefnið fólst í gerð útboðsgagna vegna framkvæmda við stækkun Búrfellsvirkjunar ásamt lokahönnun og aðstoð á byggingartíma. Áformað var að staðsetja nýtt stöðvarhús neðanjarðar í Sámsstaðaklifi sem mun samnýta inntakslón núverandi virkjunar (Bjarnalón). Umfang ráðgjafaþjónustunnar var áætlað um 60.000 vinnustundir en framkvæmdakostnaður verkefnisins var áætlaður um 14 milljarðar króna.

Orkugeta eykst um allt að 300 GWst á ári
Uppsett afl stækkunarinnar var 100 MW með einni vél. Stækkunin mun nýta sama fall í Þjórsá og þær sex vélar sem eru í núverandi Búrfellsstöð. Í kjölfar stækkunar mun orkugeta virkjunarinnar aukast um allt að 300 GWst á ári.