Umhverfi og öryggi

Fyrirsagnalisti

Úlfarsárdalur. Endurheimt votlendis.

Endurheimt votlendis í Úlfarsárdal

Verkís vann úttekt, skilaði skýrslu, vann landslagshönnun, magntöku og útboðsgögn og annaðist eftirlit með framkvæmdinni. 

Gróðureldar

Forvarnir vegna gróðurelda

Verkís átti fulltrúa í stýrihópi forvarna um gróðurelda. Við gerð bæklings kom Verkís að lýsingu fyrir sumarhús og ritstýringu greinargerðar. 

Sorpbrennsla Funi

Mat á kostum við meðhöndlun sorps í Ísafjarðarbæ

Verkís vann kostnaðarmat á ólíkum möguleikum við sorpförgun, sá um gagnaöflun og skýrsluskrif, úrvinnslu gagna, yfirferð kostnaðaráætlana og ráðgjöf. 

Strönd

Sorpsvæði á Strönd

Verkís annaðist framkvæmdaeftirlit. 

Grænland fjölbýli

Greining og förgun spilliefna við niðurrif húsnæðis í Maniitsoq

Verkís vann umhverfisgreiningu og áætlun um förgun spilliefna. 

Svartárvirkjun Mat á umhverfisáhrifum

Svartárvirkjun

Verkís vinnur mat á umhverfisáhrifum fyrir SSB Orku. 

Einbúavirkjun umhverfismat

Einbúavirkjun

Verkís vann mat á umhverfisáhrifum fyrir Litluvelli ehf. ásamt frumhönnun og hagkvæmnisathugun. 

Blönduvirkjun

VIRKJANIR Á VEITULEIÐ BLÖNDUVIRKJUNAR

Verkís annaðist gerð matsáætlunar, frummatsskýrslu og matsskýrslu auk úrvinnslu athugasemda og kynninga í matsferli.  

Tengivirki-Isafjardarbae

Tengivirki Ísafjarðarbæ

Verkís services was project management, design management, design of control- and protection equipment, design review of auxiliary systems designed by contractor, factory testing and construction assistance.

Vindmyllur

Fuglar og vindmyllur við Búrfell

Verkís annaðist undirbúning, skýrslugerð, flugathuganir við Búrfell til að meta árekstrarhættu, þéttleika og útbreiðslu varpfugla auk gróðurathugana.

Flodavorn-Thjorsa

Flóðvörn - Þjórsá

Verkís annaðist athugun á flóðvörnum vegna endurmats stórra flóða, tillögur að breytingum og endurbótum að svæðisstjórnarkerfi.

Bjolfur

Bjólfur - Seyðisfirði

Verkís annaðist verkhönnun þvergarðs og leiðigarðs ásamt gerð útboðsgagna.

Drangagil

Drangagil - Neskaupsstað

Verkís annaðist frumathugun, tæknilega snjóflóða hönnun, útboðsgögn vegna hönnunar garðs, keilna og byggingar stoðvirkja, tæknilega ráðgjöf á framkvæmdatíma og kortagerð.

Fljotdalur

tengivirki í fljótsdal

Verkís annaðist frumathugun, tæknilega snjóflóða hönnun, gerð útboðsgagna, áhættustjórnun og tæknilega ráðgjöf á framkvæmdatíma.

Budargil

Búðargil - Bíldudal

Verkís annaðist frumathugun og tæknilega snjóflóða hönnun.

Seljalandshlid

Seljalandshlíð - Ísafirði

Verkís annaðist eftirlit með framkvæmdum.

Síða 1 af 3