Ofanflóðavarnir

Búðargil - Bíldudal

Bíldudalur

  • Budargil

Verkís annaðist frumathugun og tæknilega snjóflóða hönnun.

 Stærðir: 300m á lengd
 Verktími:  2004 - 2005

Almennt um verkefnið:
Ofan við byggðina á Bíldudal rís Bíldudalsfjall upp í 460 m hæð y.s. Ofan nyrðri hluta þorpsins liggur Búðargil, djúpt og bratt. Stór hluti byggðar á Bíldudal stendur á aurkeilunni neðan gilsins. Í sögu byggðarinnar hafa vatns-, aur- og krapaflóð úr gilinu verið tíð en einnig eru nokkur snjóflóð skráð.  Líklegt er talið að mesta snjóflóðahætta á Bíldudal skapist þegar snjó skefur ofan af fjallinu niður í upptakasvæðin.

Vinna við forathugun varna neðan Búðargils hófst haustið 2004 í tengslum við efnistöku vegna landfyllingar fyrir kalkþörunga-verksmiðju í Bíldudalsvogi. Efnistöku úr aurkeilunni var hagað þannig að hún nýttist sem hluti af snjóflóðavörnum á svæðinu.

Tillaga að snjóflóðavörnum neðan Búðargils miðast við að byggður verði 300 m langur leiðigarður til að taka við flóðum úr gilinu og beina þeim til norðurs í gegnum byggðina og út í sjó. Efni í garðinn verður tekið úr aurkeilunni neðan gilsins og með efnistökunni mótuð renna fyrir snjóflóð meðfram garðinum. Efsti hluti garðsins stendur hæst, um 20 m yfir botni snjóflóða-rennunnar og er hannaður brattur flóðmegin á þeim kafla.  Efnistaka úr snjóflóðarennunni hefur einnig verið nýtt til landfyllingar í Bíldudalsvogi. Þannig verður rennan grafin dýpra niður í aurkeiluna en annars hefði orðið. 

Neðsti hluti skerningarbakka snjóflóðarennunnar verður ennfremur hækkaður upp á stuttum kafla, til þess að takmarka útbreiðslu snjóflóða til norðurs þar sem rennunni sleppir.