Ofanflóðavarnir

Drangagil - Neskaupsstað

Neskaupsstaður

  • Drangagil

Verkís annaðist frumathugun, tæknilega snjóflóða hönnun, útboðsgögn vegna hönnunar garðs, keilna og byggingar stoðvirkja, tæknilega ráðgjöf á framkvæmdatíma og kortagerð.

 Stærðir: 260.000 m³
 Verktími:  1997 - 2002

Almennt um verkefnið:
Snjóflóðahætta er í stórum hluta Neskaupstaðar vegna flóða úr nokkrum giljum og skálum í fjallinu ofan byggðarinnar. Árið 1997 var hafinn undirbúningur að snjóflóðavörnum á Drangagils-svæðinu, en þar féll flóð langt inn í núverandi byggð árið 1894. Snjóflóðavarnarvirkjunum á Drangagilssvæðinu má skipta í þrjá hluta: stoðvirki á upptakasvæði snjóflóða í Drangagili, rúmlega 1000 m af 3,5-4,0 m háum snjóflóðavarnarnetum. Snjóflóðakeilur í tveimur röðum ofan byggðarinnar, 13 keilur alls. Keilurnar eru mjög brattar fjallsmegin, 10 m háar og hver keila um 10-12 m breið í toppinn. Þvergarður, 400 m langur í um 100 m fjarlægð ofan efstu húsa. Garðurinn er 17 m hár með mjög bratta hlið fjallsmegin.

Heildarrúmmál fyllinga í þvergarð og keilur er um 260.000 m³. Brattar hliðar fjallsmegin eru byggðar upp með netgrindum. Snjóflóðatæknileg hönnun varnarvirkjanna í Drangagili er talsvert óhefðbundin. Sérstaklega er mjög óvenjulegt að blanda saman varnarvirkjum af ólíkri gerð og er slík uppbygging varnarvirkja nánast óþekkt í heiminum. Einnig var í undirbúningi varnanna og í tilraunum sem þeim tengdust lagður grunnur að mun traustari hönnunarforsendum fyrir virkni snjóflóðakeilna en áður lágu fyrir.