Umhverfismál

Fyrirsagnalisti

Úlfarsárdalur. Endurheimt votlendis.

Endurheimt votlendis í Úlfarsárdal - 22.5.2019

Verkís vann úttekt, skilaði skýrslu, vann landslagshönnun, magntöku og útboðsgögn og annaðist eftirlit með framkvæmdinni. 

Lesa meira
Sorpbrennsla Funi

Mat á kostum við meðhöndlun sorps í Ísafjarðarbæ - 29.4.2019

Verkís vann kostnaðarmat á ólíkum möguleikum við sorpförgun, sá um gagnaöflun og skýrsluskrif, úrvinnslu gagna, yfirferð kostnaðaráætlana og ráðgjöf. 

Lesa meira
Strönd

Sorpsvæði á Strönd - 29.4.2019

Verkís annaðist framkvæmdaeftirlit. 

Lesa meira
Grænland fjölbýli

Greining og förgun spilliefna við niðurrif húsnæðis í Maniitsoq - 26.4.2019

Verkís vann umhverfisgreiningu og áætlun um förgun spilliefna. 

Lesa meira
Vindmyllur

Fuglar og vindmyllur við Búrfell - 22.12.2014

Verkís annaðist undirbúning, skýrslugerð, flugathuganir við Búrfell til að meta árekstrarhættu, þéttleika og útbreiðslu varpfugla auk gróðurathugana.

Lesa meira
fjardaal

álver fjarðaáls - 21.12.2014

Verkís annaðist gerð samanburðarskýrslu, matsáætlun, umsjón með verðumælingum, loftdreifingarreikningum, straummælingum, dreifingu mengunarefna í sjó, vöktun, samráð við Skipulagsstofnun, umsagnaraðila og almenning, umsókn um starfsleyfi.

Lesa meira
alver_bakka

Álverið á bakka - 21.12.2014

Verkís annaðist gerð matsáætlunar, ritstjórn, ritun frummatsskýrslu og matsskýrslu, umsjón með verðumælingum. loftdreifingarreikningum, straummælingum, dreifingu mengunarefna í sjó, vöktun, samráð við Skipulagsstofnun, umsagnaraðila og almenning.

Lesa meira
Blönduvirkjun

Blönduvirkjun - 18.12.2014

Verkís services was feasibility study, project planning, economic study, tender documents, civil work design, mechanical systems design, environmental impact assessment and electrical systems design.

Lesa meira