Umhverfismál

Endurheimt votlendis í Úlfarsárdal

  • Úlfarsárdalur. Endurheimt votlendis.

Verkís vann úttekt, skilaði skýrslu, vann landslagshönnun, magntöku og útboðsgögn og annaðist eftirlit með framkvæmdinni. 

Stærðir: Allt svæðið, 87 hektarar. Fyrsti áfangi, 10 hektarar
Verktími: 2015 - 

Almennt um verkefnið: 
Í skýrslu sem Verkís vann fyrir Reykjavíkurborg um verkefnið kemur fram að á umræddu 87 hektara svæði í Úlfarsárdal er gróft áætlað að endurheimta megi votlendi á um 75% svæðisins. Áætlað er að verkefnið í heild bindi um 400 tonn af kolefni í jörðu sem nemur meðalakstri um 150 bíla á ári. 

Fyrsta skóflustunga að verkefninu var tekin í lok apríl að þessu ári. Svæðið sem um ræðir er á norðurbakka Úlfarsár frá sveitarfélagmörkum við Mosfellsbæ í austri að vegi niður að Víðimýri í vestri. Í fyrsta áfanga verkefnisins verður tíu hektara svæði næst sveitarfélagsmörkunum við Mosfellsbæ tekið fyrir.

Verkís vann úttekt á svæðinu fyrir um þremur árum og skilaði skýrslu þar sem lagðar voru fram nokkrar leiðir við endurheimt votlendis á svæðinu. Þegar Reykjavíkurborg hafði ákveðið að fara af stað með endurheimt kom landslagshönnuður hjá Verkís að verkefninu með það að markmiði að svæðið verði fallegra eftir á, m.a. með hönnun tjarna. Verkís vann magntöku og útboðsgögn og annaðist eftirlit með framkvæmdinni. Þannig kom Verkís að verkefninu á öllum stigum þess.

Með því að stífla eða moka ofan í framræsluskurði má endurheimta votlendi sem áður var raskað og í leiðinni byggja upp svæðið sem friðland og útivistarsvæði með fjölbreyttum möguleikum til umhverfisfræðslu og útivistar.

Svæðinu í Úlfarárdal var raskað með framræslu og ræktun túna um og eftir miðja síðustu öld og er í dag að mestu notað sem beitarland fyrir hross. Við það að landið blotni aftur upp á nýtt við lokun skurða verða margvíslegar breytingar. Votlendisgróður tekur við af þurrlendisgróðri og samsetning fuglafánunnar breytist, en fuglalíf í Úlfarsárdal er nokkuð fjölbreytt.

Kolefnisbúskapur svæðisins breytist í kjölfar endurheimtar. Þegar votlendi er ræst fram og þurrkað líkt og gert var í Úlfarsárdal, fer það að losa kolefni á formi gróðurhúsalofttegunda en við endurheimt snýst þetta ferli við og binding kolefnis hefst að nýju. Þannig er þetta verkefni mikilvæg aðgerð í baráttunni við loftlagsbreytingar.

Myndbandið hér fyrir neðan er tekið af starfsmanni Verkís með dróna og sýnir vel svæðið eftir að fyrsta áfanga verkefnisins var lokið.

https://www.youtube.com/watch?v=zaqN5bJPRE8