Fráveitur

Hreinsistöð í Hraunavík

Hafnarfjörður

22.12.2014

  • Hreinsistod-i-Hraunavik

Verkís hafði yfirumsjón með öllu hönnunarverkefninu, jarðvinnu, burðarvirki, lagnakerfi, málmhlutum, vélbúnaði, útræsis- og neyðarútræsislögnum ásamt eftirliti með framkvæmdum.

 Stærðir: 740 m2 og 900 l/s
 Verktími:  2005 - 2007

Almennt um verkefnið:
Bygging Dælu- og hreinsistöðvar í Hraunavík er liður í framkvæmd Fráveitu Hafnafjarðarbæjar sem nefnd hefur verið „Hreinsun strandlengjunnar“.

Í hreinsistöðinni er allt skólp frá Hafnarfjarðarbæ hreinsað með 1. þreps hreinsun. Í því felst að öll föst efni (hrat) stærri en 3 mm í þvermál eru síuð frá skólpinu í tveimur grófsíum (þrepasíum). Að auki eru fita og sandur skilin frá skólpinu. Öllu hrati og sandi er safnað í sérstakan gám, sem tæmdur er reglulega á sérstökum urðunarstað. Fitunni er safnað í sérstakt hólf í stöðinni og fitunni síðan dælt þaðan í sérstaka tankbíla, er losa síðan fituna á sérstökum urðunarstað.

Eftir þessa hreinsun er skólpinu síðan dælt út í sjó um 2 km langa útræsislögn niður á um 23 m dýpi. Þar tekur sjórinn við og eyðir eða þynnir skólpvatnið út nokkuð fljótt, þannig að styrkur mengandi efna frá útræsinu eru vel innan umhverfismarka við strandlengjuna, skv. kröfum reglugerða.