Godkjent

Sentral godkjenning

av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 Godkjenningsbevis-1 Godkjenningsbevis-2