11/04/2018

Fjórtán rammasamningar við OR

Fjórtán rammasamningar við OR
Höfuðstöðvar Orkuveitunnar

Fjórtán rammasamningar við OR, Sveinn I. Ólafsson, framkvæmdastjóri Verkís, skrifaði í dag undir fjórtán rammasamninga við Orkuveituna. Samningarnir gilda í þrjú ár með heimild til framlengingar um eitt ár í senn í fimm ár. Samningur getur því lengst gilt í átta ár.

Rammasamningarnir eru í flokkum er varða: Jarðvarmavirkjanir, stjórnkerfi, hönnun hitaveitu, hönnun miðlunargeyma hitaveitu, hönnun rafdreifikerfis og raflagna, hönnun fráveitukerfa, umferðarstýringar og vinnustaðamerkingar, vatnsaflsvirkjarnir, landslagsarkitektúr, hönnun vatnsveitna, öryggismál, framkvæmdaeftirlit – gufuveita og vélbúnaðar, verkefnastjórnun og umsjón veitukerfa.

Verkís hefur átt í áratugalöngu farsælu samstarfi við Orkuveitu Reykjavíkur (Veitur, Gagnaveitu Reykjavíkur, Orku náttúrunnar) og fagnar því að samstarfið haldi áfram með þessum  hætti.

Fjórtán rammasamningar við OR
Höfuðstöðvar Orkuveitunnar