10/02/2020

Verkís gerir heildstæða úttekt á smávirkjanakostum á Vestfjörðum

Smávirkjanir á Vestfjörðum
Smávirkjanir á Vestfjörðum

Fjórðungssamband Vestfirðinga hefur samið við Verkís um að gera heildstæða úttekt á smávirkjanakostum á Vestfjörðum. Vinna við úttektina hefst í þessum mánuði.

Verkefnið Smávirkjanir á Vestfjörðum var samþykkt sem áhersluverkefni árið 2019 innan sóknaráætlunar Vestfjarða. Áhersluverkefni tengjast þáttum svo sem atvinnuuppbyggingu, nýsköpun, menningu, menntun eða byggðaþróun og styðja við heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Úttektin gengur út að greina hvort þörf sé á að stofna smávirkjanasjóð á Vestfjörðum sem hefði það að markmiði að styðja við fyrstu skref í rannsóknum og auka möguleika á litlum virkjunum á Vestfjörðum.

Í úttektinni verður m.a. rannsakað og skráð hvaða virkjanakostir hafa þegar verið skoðaðir, vatnasvið allra Vestfjarða verða skimuð og skoðað hverjar séu helstu kennistærðir virkjanna. Niðurstöður skýrslunnar verður hægt að nota m.a. til að meta hvaða virkjanakostir á Vestfjörðum séu líkast til hagkvæmastir.

Bygging smávirkjana mun skipa stóran sess í aukinni raforkuvinnsluþörf Íslands á komandi árum þar sem stærri virkjanakostum fer nú fækkandi. Smávirkjanirnar munu stuðla að auknu orkuöryggi á landsbyggðinni og geta ennfremur stutt við búskap og aðra atvinnustarfsemi víðsvegar á landinu. Til smávirkjana teljast virkjanir með uppsett afl allt að 10 MW.

Áhersluverkefni á Vestfjörðum 2019 
Bæklingur Verkís um smávirkjanir

Smávirkjanir á Vestfjörðum
Smávirkjanir á Vestfjörðum