10/02/2020

Verkís gerir heildstæða úttekt á smávirkjanakostum á Vestfjörðum

Verkefnið Smávirkjanir
á Vestfjörðum
var samþykkt sem áhersluverkefni árið 2019 innan
sóknaráætlunar Vestfjarða. Áhersluverkefni tengjast þáttum svo sem
atvinnuuppbyggingu, nýsköpun, menningu, menntun eða byggðaþróun og styðja við
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna.

Úttektin
gengur út að greina hvort þörf sé á að stofna smávirkjanasjóð á Vestfjörðum sem
hefði það að markmiði að styðja við fyrstu skref í rannsóknum og auka möguleika
á litlum virkjunum á Vestfjörðum.

Í
úttektinni verður m.a. rannsakað og skráð hvaða virkjanakostir hafa þegar verið
skoðaðir, vatnasvið allra Vestfjarða verða skimuð og skoðað hverjar séu helstu
kennistærðir virkjanna. Niðurstöður skýrslunnar verður hægt að nota m.a. til að
meta hvaða virkjanakostir á Vestfjörðum séu líkast til hagkvæmastir.

Bygging
smávirkjana mun skipa stóran sess í aukinni raforkuvinnsluþörf Íslands á
komandi árum þar sem stærri virkjanakostum fer nú fækkandi. Smávirkjanirnar
munu stuðla að auknu orkuöryggi á landsbyggðinni og geta ennfremur stutt við
búskap og aðra atvinnustarfsemi víðsvegar á landinu. Til smávirkjana teljast
virkjanir með uppsett afl allt að 10 MW.

Áhersluverkefni á Vestfjörðum 2019 
Bæklingur Verkís um smávirkjanir

Vestfirðir smávirkjanir
mjolkarv