01/07/2020

Vilja kanna nýja aðferð við að meta sig á jarðvegi

Sig á jarðvegi er talsvert
algengt við vega- og aðra mannvirkjagerð á Íslandi. Hingað til hafa sigmælingar
að mestu leyti farið fram með sigplötum og sigslöngum sem komið
er fyrir í fyllingum. Þær mælingar sýna eingöngu nokkra mælipunkta.

Verkefnið felst í því að mæla sig
í fergingu með því að nota LiDAR skanna sem festur er á þyrildi. Mælingar með
þyrildi myndu ná yfir stærra svæði og sýna samfelldar mælingar en ekki eingöngu
nokkra mælipunkta. Mælingar úr LiDAR skanna verða bornar saman við hefðbundnar
mælingar úr sigplötum og sigslöngum. Vonast er til að LiDAR skönnun sýni vel
áhrifasvæði fergingarinnar og hægt verði með þeim að meta magn og tíma sigs.
Einnig er möguleiki á að að fylgjast með hvort framkvæmdir hafa áhrif annars
staðar en undir sjálfri fergingunni.

Niðurstöður verkefnisins munu
fjalla um kosti og galla þess að nota LiDAR til mælinga þar sem verður bæði
horft á gæði og nákvæmni niðurstaða ásamt kostnaðarsamanburði á mismunandi
aðferðum.

Verkefnið verður unnið í samstarfi
við Svarma ehf. sem hefur sérhæft sig í notkun og hönnun flygilda og
þyrilda.

Þrívíð líkanagerð með LiDAR skönnun
úr þyrildi – bæklingur um þjónustu Verkís og Svarma

Svarmi Verkís Lidar Vegagerðin
20181002_153732080_ios