Mengunarrannsóknir

Mengunarrannsóknir

Verkís býður upp á mengunarrannsóknir og býr yfir PID-handmæli sem mælir rokgjörn lífræn efni (VOC efni), sem m.a. er að finna í olíuefnum. 

Mælinn má nota á vettvangi til að leggja mat á útbreiðslu mengunar og hvaða sýni er vert að láta efnagreina frekar á rannsóknarstofu. Mælirinn skilar tölulegum upplýsingum og því er hægt að meta með nákvæmum hætti hversu mikil mengunin er. Þannig skilar mælirinn markvissari niðurstöðum og getur sparað kostnað við efnagreiningar á rannsóknarstofu.

Hvaða leiðir er hægt að fara til að meta mengun?
Skynfæri okkar nýtast oft á tíðum vel við mat á mengun, t.d. við að sjá litamun á jarðvegi og vatni (t.d. olíubrák) og til að finna lykt sem gýs upp, sem bendir til að um mengun sé að ræða. Þetta skynmat, ásamt annarri forvinnu, er leiðbeinandi um hvar taka skuli sýni til efnagreiningar á rannsóknarstofu. Slíkar efnagreiningar geta verið kostnaðarsamar og Verkís leitast því við að draga úr þeim kostnaði með hnitmiðuðum mengunarrannsóknum. Ein aðferð til þess er að notast við svokallaðan PID-handmæli. 

Stig mengunarrannsókna hjá Verkís

ico-paperstackForathugun svæðis (e. Preliminary Site Investigation)
Felst að mestu í heimildaöflun til að rekja sögu svæðisins m.t.t. mögulegrar mengunar. Huglægt svæðislíkan er búið til sem þróast áfram eftir því sem fleiri gagna er aflað.

ico-uavhengigÍtarleg athugun svæðis (e. Detailed Site Investigation)
Forathugunin stýrir því í hvaða átt ítarlega athugunin fer, t.d. varðandi sýnatökustaði. Sýnataka til efnagreiningar á m.a. olíuefnum, þungmálmum, rokgjörnum lífrænum efnum.

ico-umhverfiHreinsun á mengun
Með því að framkvæma forvinnuna er hægt að meta umfang þeirra hreinsunar sem þarf að framkvæma með hnitmiðuðum hætti, og þar með hvaða aðferð er hentugust.

Sjá nánar um mengunarrannsóknir.

Hugrun_gunn_h3

  • Hugrún Gunnarsdóttir
  • Fiskfræðingur M.Sc. / Viðskiptastjóri
  • Svið: Samgöngur og umhverfi
  • hug@verkis.is

  • Erla Guðrún Hafsteinsdóttir
  • Umhverfis- og jarðefnafræðingur Ph.D.
  • Svið: Samgöngur og umhverfi
  • egh@verkis.is