28/11/2016

Sjóböð á Húsavík

  • Sjóböðin á Húsavík © Basalt arkitektar

Síðastliðinn september var fyrsta skóflustungan tekin að nýjum sjóböðum við Húsavík en Verkís sér um alla verkfræðivinnu verkefnis.

Þjónustubyggingin er um 600 m2 að stærð og útisvæðið  (baðsvæðið/laugasvæðið) um 500 m2 . Aðstöðubyggingin er að stærstum hluta niðurgrafin með það að markmiði að fella hana inní landslagið. Framtíðarmarkmið er að byggja hótel í nágrenni sjóbaðanna og um leið gera sameiginleg  bílastæði fyrir þessi tvö mannvirki.

Lagt er upp með að nýta vatn í baðlaugarnar úr þremur borholum í nágrenninu, en hluti þeirra  er með saltan sjó. Borholuvatninu verður blandað á staðnum og verður blönduðu hitastýrðu vatni leitt í laugarnar á tveimur til þremur stöðum í hvert ker eftir atvikum. Viðmiðunar hitastig laugavatnsins verður um 38°-39°C. Ekki er gert ráð fyrir að baðvatnið verði hreinsað með sérstökum aðgerðum heldur verði innstreymi í laugarnar það mikið að vatnið endurnýist sem leiðir til þess að heilbrigði þess sé innan tilskilinna heilbrigðismarka.  Heildarmagn innrennslis er um 35 l/ sek þar sem  vatnið rennur milli lauga, yfir barma þeirra og þaðan í náttúrulegum farvegi út í sjó.

Gert er ráð fyrir að hönnun verði lokið í mars/apríl á næsta ári og að framkvæmdin taki um eitt ár þannig að hægt verði að taka sjóböðin í notkun vorið 2018.  Vonir standa til að 100.000 gestir muni sækja sjóböðin heim á hverju ári þegar þau verða komin í fullan rekstur.

Mynd í eigu Basalt arkitektar.