Persónuvernd

Upplýsingar um persónuvernd

25.5.2018

Verkís er umhugað um vernd persónuupplýsinga og almenn persónuverndarsjónarmið og leggur sig fram um að veita viðskiptamönnum og starfsfólki sínu upplýsingar um vinnslu persónuupplýsinga hjá Verkís. Lögð er áhersla á að vinna með eins lítið af persónugreinanlegum upplýsingum og kostur er. Hjá Verkís starfar persónuupplýsingateymi sem er skipað lögfræðingi, kerfisstjóra og mannauðsstjóra.

Hvað eru persónuupplýsingar?
Persónuupplýsingar eru sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings. Með persónuupplýsingum er átt við auðkenni eins og nafn og kennitölu, staðsetningargögn og netauðkenni.
Lög um persónuvernd gera strangari kröfur um meðferð viðkvæmra persónuupplýsinga. Þannig flokkast kynþáttur, þjóðernislegur uppruni, stjórnmálaskoðanir og trúarbrögð til viðkvæmra upplýsinga.

Öflun persónuupplýsinga
Öflun persónuupplýsinga getur varðað viðskiptavini, einstaklinga sem setja sig í samband við Verkís, tengiliði viðskiptamanna og starfsmenn Verkís.
Verkís aflar og skráir persónuupplýsingar um starfsfólk sem nauðsynlegar eru fyrir starfsemina. Slík öflun upplýsinga er almennt byggð á samþykki, samningi og lagaskyldu sem hvílir á Verkís, nauðsyn vinnslu til að vernda hagsmuni starfsmanns eða þegar lögmætir hagsmunir Verkís eða þriðja manns krefjast þess.
Á vefsíðu Verkís eru notaðar kökur (cookies). Kökur eru litlar textaskrár sem notaðar eru til þess að greina heimsóknir á vefsíðu okkar og eru einungis nýttar til að halda utan um tölfræðilegar upplýsingar. 

Tilgangur vinnslu persónuupplýsinga
Almennt er tilgangur með öflun persónuupplýsinga um viðskiptavini að greiða fyrir samskiptum.
Til að tryggja örugga persónugreiningu starfsmanna sinna er fyrirtækinu nauðsynlegt að geta unnið með ákveðnar persónuupplýsingar. Tilgangur með öflun persónuupplýsinga tengist auk þess launavinnslu, öryggismálum, verkefnagreiningum, starfsmannagreiningum og þ.u.l. sem viðkemur rekstri fyrirtækisins.
Upplýsingar sem Verkís aflar eru ekki nýttar til að gera persónusnið einstaklings. 

Upplýsingaöryggi og flutningur persónuupplýsinga
Verkís leggur sig fram um að nýta viðurkenndar aðferðir við að vernda persónuupplýsingar. Persónuvernd er innbyggð í hugbúnað og upplýsingakerfi og hámarksáhersla á persónuvernd er sjálfgefin.
Persónuupplýsingar sem Verkís hefur aflað og býr yfir eru aðeins nýttar í viðskiptalegum tilgangi sem samræmist meginstarfsemi fyrirtækisins. Persónuupplýsingar kunna að vera afhentar þriðja aðila að því marki sem heimilað er eða krafist er á grundvelli viðeigandi laga eða reglna, s.s. til stjórnvalda.
Verkís sem þekkingarfyrirtæki þarf í mörgum tilvikum að senda ferilskrár starfsmanna sinna í tengslum við verkefni sem fyrirtækið fyrirhugar að vera þátttakandi í. 

Geymslutími persónuupplýsinga
Fyrirhugaður geymslutími persónuupplýsinga getur verið misjafn og fer eftir eðli þeirra og tengslum við starfsemi fyrirtækisins. Meginreglan er þó að geyma upplýsingar ekki lengur en þurfa þykir nema lögmæt ástæða liggi til grundvallar lengri geymslutíma.
Í ákveðnum tilvikum eru persónuupplýsingar gerðar ópersónugreinanlegar til að halda yfirlit yfir tölfræðilegar upplýsingar í tengslum við starfsemi fyrirtækisins. Slík gögn teljast ekki persónuupplýsingar. 

Viðbrögð við aðgangsbeiðnum
Komi fram beiðni um aðgang að eigin persónuupplýsingum, leiðréttingu eða eyðingu mun kerfisstjóri í samvinnu við persónuupplýsingateymi gera viðeigandi ráðstafanir til að láta viðkomandi upplýsingar í té. Slíkar upplýsingar eru veittar skriflega, munnlega eða á rafrænu formi,
eftir því sem við á. 

Viðbrögð við öryggisbroti
Verði vart við öryggisbrot mun kerfisstjóri í samstarfi við persónuupplýsingateymi og framkvæmdastjóra grípa til viðeigandi ráðstafana í samræmi við persónuverndarlög og leiðbeiningar frá Persónuvernd. 

Lagalegur fyrirvari
Verkís leitast við að hafa upplýsingar sem birtar eru á vefsíðu fyrirtækisins (www.verkis.is) áreiðanlegar og réttar. Ekki er þó hægt að ábyrgjast slíkt í öllum tilvikum og á það sama við um áreiðanleika efnis á þeim vefjum sem vísað er í með tenglum. Upplýsingum á vefnum kann að vera breytt eða eytt hvenær sem er án sérstaks fyrirvara.
Verkís ber ekki í neinum tilvikum ábyrgð á tjóni sem rekja má til notkunar á vef þessum eða efni því sem birt hefur verið á vef fyrirtækisins.
Ábendingu um upplýsingar sem kunna að vera rangar má senda í tölvupósti á verkis[hjá]verkis.is. 

Höfundarréttur
Verkís áskilur sér höfundarrétt yfir því efni sem birt er á vefsíðu fyrirtækisins. Afritun, dreifing og endurbirting er heimil enda sé heimilda getið. 

Endurskoðun
Upplýsingar þessar kunna að taka breytingum í samræmi við lög, reglur og starfsemi fyrirtækisins.

Persónuverndartengill hjá Verkís er:
Helena Rós Sigmarsdóttir
hrs@verkis.is
S: 422 8925