Stefna Verkís

Hlutverk

Hlutverk Verkís er að skapa verðmæti og styðja þróun samfélagsins og innviða þess með faglegri ráðgjöf og hönnun.

Framtíðarsýn

Verkís leggur áherslu á fyrsta flokks þjónustu og ætlar að vera besti kostur fyrir:

 • Viðskiptavini með traustri ráðgjöf sem uppfyllir þarfir þeirra á skilvirkan og hagkvæman hátt.
 • Starfsfólk með góðu og hvetjandi vinnuumhverfi þar sem starfsfólki líður vel og þróar hæfileika sína. 
 • Samfélagið með áherslu á ábyrga starfshætti, sjálfbærni og nýsköpun.

Stefnumið

Stefnumið Verkís eru að:

 • Veita fyrsta flokks þjónustu á sviði verkfræði og tengdra greina
 • Bjóða þjónustu í takt við þarfir markaðarins
 • Velja framsæknar lausnir með sjálfbærni að leiðarljósi
 • Auka skilvirkni og hagkvæmni verkefna
 • Vera eftirsóknarverður vinnustaður
 • Viðhalda og auka sérþekkingu starfsfólks
 • Efla öryggisvitund starfsmanna á vinnustað og í verkefnum
 • Sýna samfélagslega ábyrgð
 • Tryggja góða afkomu félagsins

Gildi

 • Heilindi - Metnaður - Frumkvæði

Stefnuskjöl