Íþróttamannvirki

Holmen sundhöll

Asker - Noregi

  • Holmen sundhöll

Verkís annast verkefnastjórn, gerð kostnaðaráætlana, hönnun allra verkfræðilegra þátta, hönnun gatnakerfis, jarðtækni, umsjón með löggiltum byggingarleyfum, gerð útboðsgagna, ráðgjöf á framkvæmdartíma og gerð rekstrarhandbókar. Verkefnið er unnið samkvæmt BIM aðferðafræðinni.

 Stærðir: 5.300 m²
 Verktími:  2013 - 2017

Almennt um verkefnið:
Holmen sundhöllin er framsækin og nútímaleg sundhöll á tveimur hæðum byggð með nýjustu tækni. Á aðalhæðinni er átta brauta 25 m sundlaug með lyftanlegum botni á þremur brautum fyrir breiðan hóp notenda, kennslulaug með lyftanlegum botni, nuddpottar, líkamsræktaraðstaða, lítill samkomusalur með félagsaðstöðu, búningsherbergi og veitingasalur. Gert er ráð fyrir að um 400 manns geti verið samtímis í sundlauginni. Áhorfendapallar eru í sundlaugarsalnum.

FutureBuilt í Noregi hefur valið Holmen svømmehall í Asker sem eitt af 50 fyrirmyndarverkefnum, en sundhöllin uppfyllir öll skilyrði fyrir vistvæna  byggingu.  Umhverfisvæn orka spilar lykilhlutverk á svæðinu en orkan er sótt úr 15 orkubrunnum við húsið ásamt því að nýta sólarorku til raforkuframleiðslu. FutureBuilt félagsskapurinn hefur það að markmiði að koma á fót svokölluðum loftslagshlutlausum byggðasvæðum með arkitektúr af hæstum gæðum með því að koma fram með 50 fyrirmyndarverkefni, sem eiga að minnka losun gróðurhúsalofttegunda um 50% innan sviða umferðar, orku- og efnisnotkunar.

Verkefnið er unnið í samvinnu við Arkís arkitekta sem annast arkitektúr, landslags- og innanhússarkitektúr.

Mikilvægustu „loftslags“-verkefnin fyrir sundhöllina eru:

  • Sundhöllin verði orkuhlutlaust hús (n. passivhus)
  • 650 m² af sólarrafhlöðum komið fyrir á þakinu og veggjum sundhallarinnar
  • Sólarfangarar í bílastæði
  • 15 borholur (orkubrunnar, um 200 m að dýpt) til orkuöflunar með varmadælum
  • Varmaendurvinnsla með varmadælum úr grávatni (frárennsli frá sturtum m.a.), frá sundlaug og loftræsisamstæðum
  • Upplýsingar um orkunotkun og orkuframleiðslu á skjá í anddyri
  • Bílastæði í lágmarki og góðar aðstæður fyrir hjól og rafmagnsbíla
  • Notkun á svokallaðri lágkolefnissteypu

Auk þessara þátta komu vitaskuld margar aðrar umhverfisvænar lausnir við sögu ekki hvað síst er varðar val á byggingarefnum, notkun LED lýsingar, orkusparandi búnaði, endurvinnslu á orku o.fl. Húsið er gríðarlega vel einangrað og nánast gert loftþétt auk þess sem gluggaflötur er í lágmarki. Þegar laugar eru ekki í notkun er lyftanlegu botnunum lyft upp í yfirborð til að lágmarka orkutap. Þessar aðgerðir miða að því að lágmarka orkuþörf og skapa þannig þann möguleika að hægt sé að uppfylla skilyrði um að 50% af orkuþörfinni sé aflað á lóðinni.

Orkunnar sem sundhöllin mun nota verður að helmingi aflað á lóð hennar með áðurnefndum varmadælum, sólarrafhlöðum og sólarföngurum. Þá er vert að geta þess að sólarfangararnir í bílastæðinu geta einnig nýst á sumrin til að skila orku til baka í borholurnar þ.a. svo þær kólni ekki of mikið og verði sjálfbærar auk snjóbræðslu á vetrum. Þegar framleiðsla orku hjá sundhöllinni er meiri en þörf er á til reksturs hennar er rafmagnið selt á rafmagnskerfi rafmagnsveitunnar.

Sundhöllin Holmen valin bygging ársins 2017 í Noregi.

3D myndband, Holmen svømmehall, Asker