Byggingar

Leikskóli – Álfaborg

Leikskólinn er grundaður á fyllingu og samanstendur burðarvirki byggingarinnar af steyptum sökklum og steyptum út- og innveggjum, en þakvirkið er gert úr stálbitum og léttu timburvirki. Byggingin er upphituð með gólfgeisla og eru öll rými loftræst með vélrænni loftræsingu.

Nánar um verkefnið

Sérstakt tillit er tekið til hljóðvistar og er sérvalin innanhúsklæðning á veggjum og hljóðdúkur í lofti sem tryggir góða hljóðvist og uppfyllir skilyrði brunahönnunar. Byggingin er klædd að utan með bárujárni á bæði veggjum og þaki en innskot eru klædd með timbri.

Verkís sá um verkfræðihönnun og ráðgjöf vegna verkfræðiþátta. Við hönnun á byggingunni gáfust verkkaupa og meðhönnuðum kostur á að kynna sér mannvirkið í sýndarveruleika í höfuðstöðvum Verkís í Reykjavík. Gaf það góða raun og nýttist vel við að yfirfara útlit og hönnun.

Lóð leikskólans er um 1.500 fermetrar að stærð og er henni skipt upp í leiksvæði fyrir yngri og eldri deildir. Á lóð er einnig leiktækjageymsla og geymsla fyrir barnavagna.

Verkefnið í hnotskurn

Staðsetning:

Reykholt í Biskupstungum

Stærð:

560 fermetrar

Verktími:

2018-2019

Heimsmarkmið