Verkefni

Hellisheiðarvirkjun

Hellisheiðarvirkjun er jarðvarmavirkjun í eigu og rekstri Orku náttúrunnar, dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur.

Stöðin er tengd við jarðhitasvæðið í Hverahlíð á Hellisheiði með gufulögn sem var tekin í notkun árið 2016.

Nánar um verkefnið

Virkjað er með því að bora um þrjátíu borholur, á 2.000 til 3.000 metra dýpi. Úr holunum streymir jarðhitavökvi, blanda af gufu og vatni og er honum safnað í skiljustöð. Þaðan fara svo gufa og vatn eftir tveimur aðskildum aðveituæðum í stöðvarhús virkjunarinnar. Stöðvarhúsið er tvískipt, rafstöð og varmastöð. Í stöðinni eru sjö vélar til rafmagnsframleiðslu og varmastöð fyrir heitt vatn. 

Gufan knýr túrbínur til raforkuframleiðslu og fer rafmagnið inn á dreifikerfi Landsnets. Heita vatnið er leitt inn varmastöð þar sem það er notað til að hita upp kalt ferskvatn til húshitunar. 

Verkís tók þátt í verkefnisstjórn við hönnun og framkvæmdir við virkjunina og annaðist allan rafbúnað, stjórnbúnað vélasamstæðu, varnarbúnað, byggingarvirki, samgönguvirki, jarðvinnu og lagnir í jörðu. Einnig hönnun á þrýstidempurum fyrir kaldavatnsveitu virkjunarinnar. Þá tók Verkís einnig þátt í gerð útboðsgagna.

Verkefnið í hnotskurn

Staðsetning:

Hellisheiði, Suðurland

Stærð:

303 megavött rafmagns og 2.300 gígavattstundir á ári

Verktími:

2006-2011

 

Heimsmarkmið