Verkefni

Stækkun Búrfellsvirkjunar

Með stækkun Búrfellsvirkjunar varð nýting rennslis Þjórsár við Búrfell aukin umtalsvert, en áður rann að jafnaði um 410 gígavattstundir af orku framhjá stöðinni á ári hverju.

Stækkun Búrfellsvirkjunar var unnin samkvæmt BIM aðferðarfræðinni.

Verkefnið fólst í gerð útboðsgagna vegna framkvæmda við stækkun Búrfellsvirkjunar ásamt lokahönnun og aðstoð á byggingartíma. Áformað var að staðsetja nýtt stöðvarhús neðanjarðar í Sámsstaðaklifi sem mun samnýta inntakslón núverandi virkjunar, Bjarnalóna. Umfang ráðgjafaþjónustunnar var áætlað um sextíu þúsund vinnustundir en framkvæmdakostnaður verkefnisins var áætlaður um fjórtán milljarðar króna.

Uppsett afl stækkunarinnar var 100 megavött með einni vél. Stækkunin mun nýta sama fall í Þjórsá og þær sex vélar sem eru í núverandi Búrfellsstöð. Í kjölfar stækkunar mun orkugeta virkjunarinnar aukast um allt að 300 gígavattstundir á ári.

Verkefnið í hnotskurn

Staðsetning:

Þjórsárdalur

Stærð:

300 gígavattstundir á ári

Verktími:

2015-2018

 

Heimsmarkmið