Tengivirki og aðveitustöðvar

Tengivirki Sauðárkrókur

Skagafjörður

  • Tengivirki á Sauðárkróki

Verkís annaðist hönnun, verkefnastjórn, gerð útboðsgagna fyrir alla verkþætti og kostnaðaráætlana, aðstoð við samningsgerð, hönnunareftirlit og aðstoð á verktíma.

Stærðir: 66 kV
Verktími: 2018 - 

Almennt um verkefnið:
Vegna áforma um aukna orkunotkun á Sauðárkróki er fyrirhugað að styrkja tengingu svæðisins við flutningskerfið og auka orkuafhendingu og afhendingaröryggi með því að leggja 66 kV jarðstreng, Sauðárkrókslínu 2, frá Varmahlíð á Sauðárkrók. Byggð verða tvö ný tengivirki, annars vegar yfirbyggt 66 kV, fjögurra rofareita tengivirki á Sauðárkróki og hins vegar yfirbyggt 66 kV, fimm rofareita tengivirki í Varmahlíð. Tengivirkið á Sauðárkróki verður byggt austast í bænum og leggst núverandi tengivirki, sem stendur nærri íbúðabyggð, af.

Eina tenging Sauðárkróks við flutningskerfið er 66 kV loftlína frá Varmahlíð sem er orðin rúmlega 40 ára gömul og mun tilkoma jarðstrengsins auka orkuöryggi og meira en tvöfalda flutningsgetu að svæðinu. Áformað er að jarðstrengurinn, sem verður um 24 km langur, liggi samsíða núverandi loftlínu hálfa leiðina að Sauðárkóki en við Sauðárkróksbraut nyrðri helming leiðarinnar. Þá verður núverandi loftlína, Sauðárkrókslína, tengd með jarðstreng við tengivirkið á Sauðárkróki.

Verkís sér um hönnun og gerð verklýsingar, magnskrár og útboðsgagna fyrir tengivirkið, þ.e. fyrir 66 kV GIS rofabúnað, ásamt hjálparbúnaði, gerð verkteikninga, aðstoð á útboðstíma og verktíma. Á Sauðárkróki á einnig að byggja yfir tveggja MVA jöfnunarspólu. Verkís sér um aðstoð á útboðstíma, hönnunareftirlit og aðstoð á verktíma. 

Verkefni: Tengivirki Varmahlíð