Tengivirki og aðveitustöðvar

Tengivirki Varmahlíð

Skagafjörður

  • Tengivirki í Varmahlíð

Verkís annast verkefnastjórn, hönnun, gerð útboðsgagna fyrir alla verkþætti og kostnaðaráætlana, aðstoð við samningsgerð, hönnunareftirlit og aðstoð á verktíma.

Stærðir: 66 kV
Verktími: 2018 - 

Almennt um verkefnið:
Vegna áforma um aukna orkunotkun á Sauðárkróki er fyrirhugað að styrkja tengingu svæðisins við flutningskerfið og auka orkuafhendingu og afhendingaröryggi með því að leggja 66 kV jarðstreng, Sauðárkrókslínu 2, frá Varmahlíð á Sauðárkrók. Byggð verða tvö ný tengivirki, annars vegar yfirbyggt 66 kV, fimm rofareita tengivirki í Varmahlíð og hins vegar yfirbyggt 66 kV, fjögurra rofareita tengivirki á Sauðárkróki. Tengivirkið í Varmahlíð verður reist á lóð núverandi virkis. Því verður bætt við núverandi 132 kV virki og nýr spennir settur upp.

Eina tenging Sauðárkróks við flutningskerfið er 66 kV loftlína frá Varmahlíð sem er orðin rúmlega 40 ára gömul og mun tilkoma jarðstrengsins auka orkuöryggi og meira en tvöfalda flutningsgetu að svæðinu. Áformað er að jarðstrengurinn, sem verður um 24 km langur, liggi samsíða núverandi loftlínu hálfa leiðina að Sauðárkóki en við Sauðárkróksbraut nyrðri helming leiðarinnar. Þá verður núverandi loftlína, Sauðárkrókslína, tengd með jarðstreng við tengivirkið á Sauðárkróki.

Verkís sér um hönnun og gerð verklýsingar, magnskrár og útboðsgagna fyrir tengivirkið, þ.e. fyrir 66 kV GIS rofabúnað, ásamt hjálparbúnaði, gerð verkteikninga, aðstoð á útboðstíma og verktíma. Í Varmahlíð á að gera undirstöður fyrir einn 132 kV AIS rofareit og undirstöðu fyrir einn 132 kV 30 MVA aflspenni. Verkís sér um aðstoð á útboðstíma, hönnunareftirlit og aðstoð á verktíma. 

Verkefni: Tengivirki Sauðárkrókur