Jarðvarmi

Hellisheiðar­virkjun

Hellisheiði, Suðurland.

  • Hellisheidi-jardvarmi

Verkís tók þátt í verkefnisstjórn við hönnun og framkvæmdir við virkjunina og annaðist allan rafbúnað, stjórnbúnað vélasamstæðu, varnarbúnað, byggingarvirki, samgönguvirki, jarðvinnu og lagnir í jörðu. Einnig hönnun á þrýstidempurum fyrir kaldavatnsveitu virkjunarinnar. Þá tók Verkís einnig þátt í gerð útboðsgagna. 

 Stærðir: 303 MWe og 2.300 HWh/ári
 Verktími:  2006 - 2011

Almennt um verkefnið:
Hellisheiðarvirkjun er jarðvarmavirkjun í eigu og rekstri Orku náttúrunnar, dótturfélags Orkuveitu Reykjavíkur. Stöðin er tengd við jarðhitasvæðið í Hverahlíð á Hellisheiði með gufulögn sem var tekin í notkun árið 2016. 

Virkjað er með því að bora um 30 borholur, á 2.000 til 3.000 metra dýpi. Úr holunum streymir jarðhitavökvi, blanda af gufu og vatni og er honum safnað í skiljustöð. Þaðan fara svo gufa og vatn eftir tveimur aðskildum aðveituæðum í stöðvarhús virkjunarinnar. Stöðvarhúsið er tvískipt, rafstöð og varmastöð. Í stöðinni eru sjö vélar til rafmagnsframleiðslu og varmastöð fyrir heitt vatn. 

Gufan knýr túrbínur til raforkuframleiðslu og fer rafmagnið inn á dreifikerfi Landsnets. Heita vatnið er leitt inn varmastöð þar sem það er notað til að hita upp kalt ferskvatn til húshitunar.  

Virkjunin var fyrst gangsett árið 2006. Uppsett afl hennar í dag er 303 MW í rafmagni og 133 MW í varmaafli. 

Verkefni: Hellisheiðaræð