Skipulagsmál

Blikastaðir

Mosfellsbær

  • Blikastadir_verkefnamynd

Verkís sér um verkfræðilega hönnun, byggðatækni og umhverfismál. Verkís veitir m.a. sjálfbærniráðgjöf vegna BREEAM vottunar. 

Stærðir: 15 hektarar
Verktími: 2020 -

Almennt um verkefnið: 
Blikastaðaland er opið og óbyggt svæði við Vesturlandsveg á sveitarfélagamörkum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Á svæðinu er fyrirhuguð uppbygging atvinnukjarna sem skipulagður verður með náttúrugæði, sjálfbærni og samnýtingu að leiðarljósi. 

Meðal markmiða við deiluskipulagsgerð svæðisins er að haga skipulagi gatna, lóða, húsa og annarra mannvirkja þannig að þau raski sem minnst aðliggjandi náttúru og lífríki og að hafa sjálfbærni að leiðarljósi við útfærslu skipulags og bygginga þannig að hin nýja byggð verði jákvæð viðbót við núverandi umhverfi, samfélag og efnahag.

Viljayfirlýsing um uppbyggingu Blikastaða var undirrituð í júní árið 2019. Búið er að kynna deiliskipulag á vinnslustigi og stefnt er á að auglýsa skipulagið árið 2021. Gert er ráð fyrir að svæðið byggist upp á um það bil 10 árum. Þá er áætlað að Borgarlínan fari í gegnum svæðið árið 2030

Verkís sér um verkfræðihönnun, byggðatækni og umhverfismál. Verkís veitir m.a. sjálfbærniráðgjöf vegna BREEAM vottunar. Með því að BREEAM votta skipulagið er tryggt að hugað sé að sjálfbærum áherslum í skipulagsvinnu strax í upphafi með vel skilgreindum viðmiðum um samfélagsleg, umhverfisleg og efnahagsleg gæði.  

Mynd/Arkís 

Heimsmarkmið

  • Heimsmarkmið 8
  • Heimsmarkmið 11