Ofanflóðavarnir

Snjóflóða­varnir á Flateyri

Flateyri

  • Flateyri

Verkís annaðist frumathugun, mat á umhverfisáhrifum, kostnaðaráætlun, jarðtæknilegar rannsóknir, hönnun varnargarða, útboðsgögn og tæknileg ráðgjöf á framkvæmdatíma.

 Stærðir: 15-20m á hæð og 600m á lengd
 Verktími:  1996 - 1999, 2020 - 

Almennt um verkefnið:
Á Flateyri við Önundarfjörð er mikil hætta á snjóflóðum úr tveimur giljum eða skálum ofan byggðarinnar, Skollahvilft og Innra-Bæjargili. Í október 1995 féll stórt snjóflóð úr Skollahvilft yfir hluta byggðarinnar og varð 20 manns að bana. Áður höfðu fallið flóð úr Innra-Bæjargili á hús í þorpinu án þess að manntjón hlytist af.

Snjóflóðavarnarvirkin samanstanda af tveimur leiðigörðum, 15-20 m háum og 600 m löngum, auk þvergarðs, sem er 10 m hár og 350 m langur. Garðarnir eru byggðir úr jarðvegsfyllingu, sem tekin er úr skriðunni báðum megin garðanna. Bratti þeirra að utanverðu er mikill til þess að auka virkni þeirra gagnvart snjóflóðum og draga jafnframt verulega úr efnismagni. Heildar­rúmmál fyllinga er 650.000 m³.

Garðarnir sönnuðu gildi sitt strax á fyrstu árunum eftir byggingu þeirra. Í febrúar 1999 féll talsvert mikið flóð úr Skollahvilft á innri garðinn og rann með honum alla leið í sjó fram. Í mars 2000 féll flóð úr Innra-Bæjargili á ytri garðinn og rann sömuleiðis með honum alla leið í sjó fram. Talið er að án varnargarðanna hefðu bæði þessi flóð náð inn í byggðina eins og hún var fyrir 1995.

Tvö stór snjóflóð féllu á Flateyri við Önundarfjörð að kvöldi 14. janúar 2020. Annað þeirra féll úr Skollahvilft og hitt úr Innra-Bæjargili. Snjóflóðavarnargarðarnir í hlíðinni fyrir ofan Flateyri beindu báðum flóðum út í sjó en hluti flóðanna kastaðist yfir garðana. Í kjölfarið óskaði Ofanflóðanefnd eftir því við Verkís að gera úttekt á mögulegum endurbótum á ofanflóðavörnum á Flateyri og að við þá úttekt verði einnig skoðaðir hugsanlegir varnarkostir vegna hafnarinnar.