Umhverfismál

Sorpsvæði á Strönd

Rangárvallasýsla.

  • Strönd

Verkís annaðist framkvæmdaeftirlit. 

Verktími: 2015 - 2018

Almennt um verkefnið: 
Sorpstöð Rangárvallasýslu er til húsa að Strönd í Rangárþingi ytra. Verkís annaðist framkvæmdaeftirlit með frágangi á athafnasvæði á mótttökusvæði sorpstöðvarinnar. 

Frágangurinn sneri að greftri og fyllingu upp undir malbik, lagningu lagna í planið og malbikun plans. Uppsteypu rampa fyrir flokkun sorps, járnþjöppunarplans, plans við umhleðslustöð og steyptra kanta meðfram malbikuðu plani.