Verkefni

Forvarnir vegna gróðurelda

Gróðureldar eru sem betur fer ekki algengir á Íslandi en geta verið illviðráðanlegir ef eldur berst í þurran gróður.

Á undanförnum áratugum hefur trjám verið plantað í miklum mæli á Íslandi.

Nánar um verkefnið

Ógrisjaður, þéttur skógur getur verið illfær vegna þess að greinar hans eru samfléttaðar frá skógarbotni og upp úr. Slíkur skógur er hættulegastur með tilliti til gróðurelda.

Veðurfar hefur mikil áhrif á hættu á gróðurbruna og miklir gróðurbrunar verða yfirleitt í langvarandi þurrkum og hvassviðri. Eldur og reykur getur stefnt lífi fólks í hættu og valdið verulegu eignartjóni. Rétt viðbrögð og forvarnir geta þá skipt sköpum.

Hætta á gróðureldum hefur aukist hér á landi á undanförnum árum samhliða aukinni skógrækt og minnkandi sauðfjárbeit. Sumarhúsabyggðir eru sérstaklega viðkvæmar að mati sérfræðinga en þar liggur trjágróður oft þétt upp við hús. 

Stýrihópur um forvarnaraðgerðir gegn gróðureldum á Íslandi vann bækling og vefsíðu þar sem lögð er áhersla á forvarnir og fyrstu viðbrögð við gróðureldum. Verkís átti fulltrúa í stýrihópnum, en við gerð bæklings kom Verkís að lýsingu fyrir sumarhús og ritstýringu greinargerðar. Bæklinginn má lesa hér.

Hvað skal gera ef upp kemur gróðureldur?

Hringdu í 112
Hringdu í 112 og gefðu upp staðsetningu eldsins. Eldurinn getur magnast upp á örskotstundu.

Láttu aðra vita
Gerðu öðrum í nágrenninu viðvart.

Rétt viðbrögð
Rétt viðbrögð í upphafi geta breytt miklu. Reykur getur verið hættulegur. Hafðu eigið öryggi alltaf í forgangi.

Verkefnið í hnotskurn

Verktími:

2017-2018

 

Heimsmarkmið