Hitaveitur

Hitaveita frá Hjalteyri til Akureyrar

Norðurland

  • Aðveita frá Hjalteyri

Verkís hefur séð um útboð á efni, frumhönnun stofnæðar og verkhönnun á áföngum eitt, tvö og fjögur. 

Stærðir: Áætluð heildarlengd stofnæðarinnar, 20,5 km
Verktími: 2017 - 

Almennt um verkefnið: 
Akureyri er ört vaxandi bær og þörf fyrir aukið heitt vatn mikið. Helsta heitavatnssvæðið í nágrenni Akureyrar var í Eyjafjarðarsveit (Laugaland-Tjarnir) þar sem aðrennsli er takmarkað og niðurdráttur í borholum þar mikill við aukna dælingu. Helsta heitavatnssvæðið í nágrenni Akureyrar var í Eyjafjarðarsveit (Laugaland-Tjarnir) þar sem aðrennsli er takmarkað og niðurdráttur í borholum þar mikill við aukna dælingu. 

Vegna þessa hefur frekari leit eftir heitu vatni staðið yfir um árabil og víðtækar rannsóknir verið gerðar á undanförnum árum. Vísbendingar komu fram um að á Hjalteyri væri að finna heitt vatn, en Hjalteyri er um 20 km norðan Akureyrar. NO ákvað að hefja tilraunaboranir þar á árunum 2002-2003, en þá var vatnsbússkapur Norðurorku orðinn erfiður. Boranir við Hjalteyri gáfu góða raun og strax árið 2003 var ráðist í lagningu DN300 mm aðveitulagnar frá Hjalteyri til Akureyrar.

Með stækkun bæjarins og fjölgun íbúa hefur þörfin fyrir hitaveituvatn aukist að sama skapi. Aflþörf hefur verið mætt með verulega aukinni dælingu vatns frá Hjalteyri með tilheyrandi kostnaði. Vísbendingar voru um að meira vatn væri að vænta frá Hjalteyri. Vegna þessa hefur borunum á Hjalteyri verið haldið áfram að undanförnu og þar hefur fengist verulega meira heitt vatn.

Síðla árs 2017 ákvað NO að undirbúa lagningu nýrrar aðveitu frá Hjalteyri til styrkingar hitaveitukerfinu. Ákveðið var að nýja stofnlögnin yrði DN500 mm og hún nái frá Hjalteyri að gatnamótum Glerárgötu og Þórunnarstrætis til tenginga við öflugar stofnæðar dreifikerfis hitaveitunnar. Áætluð heildarlengd stofnæðarinnar er um 20,5 km. Útboð á efni fór fram á haustmánuðum 2017 og framkvæmdir við fyrsta áfanga þessa verks hófst árið 2018. 

Framkvæmd nýju stofnæðarinnar hefur verið skipt í fjóra meginhluta og eru verklok áætluð árið 2021-2022. Auk þessara verka eru fyrirhugaðar breytingar á dælustöð við Þórunnarstræti, tengingar við núverandi stofnlagnir, boranir, borholuhús og ný dælustöð á Hjalteyri og fleira.