25/03/2022

Hvetja til vistvæns ferðamáta

Elin-Vignisdottir sjálfbærni Fréttablaðið
Elín Vignisdóttir

Verkfræðistofan Verkís leggur mikla áherslu á sjálfbærni í öllu starfi. Sérstök áhersla er lögð á vistvænar samgöngur og nýlega fékk fyrirtækið platínum-vottun Hjólafærni.

Vistvænar samgöngur hafa alltaf verið hluti af sjálfbærnistefnu Verkís að sögn Elínar Vignisdóttur, landfræðings og ráðgjafa í sjálfbærni. Rætt er við hana í sérblaði Fréttablaðsins um sjálfbæran rekstur sem kom út í dag.

„Þegar við fluttum höfuðstöðvarnar okkar í Ofanleiti 2 árið 2013 var strax ákveðið að gera mikið fyrir hjólreiðafólk. Það er stefna fyrirtækisins að auðvelda starfsfólki að komast til vinnu á vistvænan hátt,“ segir hún.

„Við höfum góða aðstöðu fyrir fólk sem kemur hjólandi í vinnuna. Hér er góð hjólageymsla sem við köllum Hjólahöllina, þar er líka hægt að skipta um föt og þurrka af sér. Við keyptum nýlega tvö rafhjól sem starfsfólk getur prófað í viku og viku í einu til að komast til og frá vinnu. Það er ekki kominn reynsla á það er það er okkar von að það verði til þess að fleira starfsfólk velji rafhjól sem ferðamáta.“

Verkís fékk í janúar platínum-vottun Hjólafærni. Það er vottun sem fyrirtæki geta fengið ef vinnustaðurinn er svo útbúinn að allir sjá að þangað er best að koma á hjóli, gangandi eða í strætó, hvort sem það eru gestir eða starfsfólk.

„Við söfnum stigum fyrir aðstöðuna og fyrir viðleitni til að hvetja stafsfólk og gesti til að nota eða vistvænar samgöngur,“ segir Elín.

„Það var líka einn af þáttunum sem voru hafðir í huga þegar verið var að velja nýtt húsnæði fyrir höfuðstöðvarnar að vera staðsett miðsvæðis. Þannig þarf ekki að fara langt til að sækja ýmsa þjónustu.“

Auk rafhjólanna á Verkís rafbíla sem starfsfólk getur fengið til afnota, þurfi það að skreppa frá vegna verkefna eða sinna einkaerindum á vinnutíma.

„Þessum bílum er alltaf að fjölga. Við erum núna með þrjá 100% rafmagnsbíla og nokkra Hybrid bíla. Það er stefna hjá okkur að fjölga rafbílunum,“ upplýsir Elín.

Sjálfbærni í verkefnum

Elín segir að hjá Verkís ríki skilningur um mikilvægi þess að aðstoða viðskiptavinina við að verða sjálfbærari og draga úr umhverfisáhrifum þeirra.

„Þau mannvirki sem verið er að byggja í dag verða í notkun næstu 100 árin og það skiptir máli að hugsa um þau áhrif sem þau hafa. Við erum alltaf að innleiða meiri sjálfbærni í okkar verkefnum. Við höfum verið á draga úr umhverfisáhrifum en á sama tíma höfum við reynt að hámarka jákvæð áhrif,“ segir hún.

„Við höfum verið að þróa matstæki sem auðveldar verkefnastjórum að meta sjálfbærni verkefna í sínum verkefnum sem þeir geta nýtt sér strax frá upphafi. Tækið auðveldar starfsfólki að koma hugmyndafræðinni um sjálfbærni inn í verkefnin.“

Við þróun þessa matstækis voru heimsmarkið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun nýt þar sem talið er að þau kortleggi alla þætti sjálfbærni mjög vel.

„Sjálfbærni er svo víðfeðm og nær til margra þátta. Flestir þekkja heimsmarkmiðin því þau eru svo vel kynnt og með því að nota þau er auðvelt fyrir fólk að skilja hvað er átt við þegar við ræðum um sjálfbærni. Með því að nota matstækið geta verkefnisstjórar skoðað hvaða heimsmarkmið geta átt við í þeirra verkefni. Og hvar eru tækifæri til að gera betur,“ útskýrir Elín.

„Þetta nýja tól gefur okkur líka tækifæri til að nálgast verkkaupa. Við getum rætt við verkkaupann um hvaða markmið sem snúa að sjálfbærni skipta hann mestu máli og hvernig hægt er að ná þeim á sjálfbæran hátt í verkefninu. Það er hluti af okkar sjálfbærniráðgjöf.

Reikna kolefnisspor af ráðgjafarvinnu

Elín segir að Verkís sé einnig farið að bjóða verkkaupum að þau reikni kolefnissporið af sinni ráðgjafarvinnu. Það er metið út frá stærð og umfangi verkefna og verkaupa geta fengið niðurstöðuna afhenta til að átta sig betur á sinni stöðu.

„Við erum ekki bara að gefa upp einhverja tölu heldur skoða hvernig má draga úr henni. Verkefnastjórinn getur til dæmis skoðað hvort hægt sé að fækka ferðum ef mikið er um ferðir í verkinu, eða hvort hægt sér að ferðast á annan hátt sem hefur minni umhverfisáhrif,“ segir hún.

„Við veitum allskyns ráðgjöf varðandi sjálfbærni og hvernig verkkaupar geta minnkað umhverfisáhrif í verkefnum. Til þess höfum við til dæmis notað lífferilsgreiningar og samtöl við hönnuði.“

Elín segir finna það að fólk er mun meðvitaðra í dag um umhverfismál en þegar hún hóf störf fyrir Verkís fyrir 14 árum.

„Fólk er meðvitaðra um að draga úr kolefnisspori. Það eru fleiri og fleiri sem sjá nauðsyn þess að draga úr áhrifum sínum á umhverfið.“

Heimsmarkmið

Elin-Vignisdottir sjálfbærni Fréttablaðið
Elín Vignisdóttir