25/10/2019

Orkuskipti ekki kvöð heldur tækifæri

Hér má sjá viðtalið í heild sinni: 

Útreikningar
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands benda til að orkuskipti í vegasamgöngum borgi
sig með beinum hætti fyrir þjóðfélagið jafnvel án þess að telja
loftlagsávinninginn með. Bjarni Freyr Guðmundsson, rafmagnsverkfræðingur sem
sinnir viðskiptaþróun Verkís, tekur undir þetta og segir orkuskipti ekki lengur
kvöð fyrir fyrirtæki, heldur tækifæri.

„Við
hjá Verkís sjáum fram á hagræðingu í rekstri hjá fyrirtækjum með orkuskiptum og
jafnvel þó að fjárfestingin sé töluverð í upphafi, þá er um langtímahagræðingu
að ræða,“ segir Bjarni Freyr í samtali við Sóknarfæri. Einstaklingar og
húsfélög hafa í miklum mæli leitað til Verkís síðustu mánuði vegna ráðgjafar um
hleðsluaðstöðu fyrir rafbíla en nú eru fyrirtæki einnig farin að taka við sér
og óska eftir ráðgjöf vegna orkuskipta.

„Á
Íslandi eru kjöraðstæður til að nýta innlenda og ódýra, endurnýjanlega
orkugjafa. Mikil framþróun hefur orðið í fólksbílum undanfarin ár og er sú
tækni að breiða sig hratt út í ökutæki og vinnuvélar sem henta rekstri
fyrirtækja. Við sjáum í auknum mæli fyrirtæki með mörg atvinnutæki skoða
orkuskipti fyrir alvöru. En það er að ýmsu að huga við orkuskiptum hjá
fyrirtækjum og vissara að útfæra orkuskiptin eftir getu og rekstri hvers
fyrirtækis,“ segir Bjarni Freyr.

Íslensk stjórnvöld hafa sett sér
aðgerðaáætlun í loftlagsmálum til að tryggja að Ísland nái markmiðum
Parísarsamningsins fyrir 2030. Orkuskipti í samgöngum, að hætta notkun
jarðefnaeldsneytis og nýta í staðinn orku sem losar ekki gróðurhúsalofttegundir,
er annað helsta áhersluatriði áætlunarinnar.

Stefnt er að því að losun frá
vegasamgöngum minnki um rúmlega 35% til 2030, einkum með stórauknu hlutfalli
rafbíla og annarra vistvænna ökutækja í bílaflotanum. Hóp- og
vöruflutningabifreiðar eru sem dæmi mun færri en fólksbílar en eldsneytiseyðsla
hverrar bifreiðar er mun meiri og vegur sú heild þungt í heildarmarkmiðum um
orkuskipti. Því er ljóst að töluverðar breytingar þurfa að verða þar á næstu
árum, eigi markmiðin að nást.

„Hvað þarft þú margar rútur?
Hvað þarf stoppið að vera lengi svo hægt sé að hlaða? Hvað kostar
innviðauppbyggingin og viðhald? Er raunhæft að reka útblásturslaust
byggingarfyrirtæki? Það eru fjölmargar spurningar sem vakna hjá fyrirtækjum sem
huga að orkuskiptum í sínum rekstri og við höfum verið að aðstoða fyrirtæki við
að svara þeim,“ segir Bjarni Freyr.

Hann bendir á að miklir
hagræðingarmöguleikar séu í rafvæðingu stærri bíla á næstu árum. Orkukostnaður
er mun lægri, viðhaldið er minna og líftíminn er að reynast töluvert lengri en
áætlað var í fyrstu. Rafbílar og rútur hafa streymt inn á markaðinn og einnig
hafa margir af stærstu vöruframleiðendum heims kynnt rafvörubíla af stærstu
gerð sem komi á markað á næstu árum.

„Því er ekki spurning um hvort
heldur hvenær fyrirtæki hér á landi stígi skrefið og fari í gegnum orkuskipti í
samgöngum,“ segir Bjarni Freyr að lokum. 

Um þjónustu Verkís á sviði hleðslu rafbíla 

Sóknarfæri – október 2019

Viðtal um orkuskipti fyrirtækja
soknarfaerioktober