07/06/2021

Verkís skilar sjálfbærniskýrslu í þriðja sinn

Jarðvarmavirkjanir
Reykjanesvirkjun

Verkís skilar sjálfbærniskýrslu í þriðja sinn. Verkís hefur skilað sjálfbærniskýrslu vegna sáttmála SÞ um samfélagsábyrgð (e. UN Global Compact) fyrir árið 2020. Samhliða skilunum var undirsíða á heimasíðu okkar um sjálfbærni uppfærð.

Samfélagsábyrgð með sjálfbærni að leiðarljósi hefur birst í starfsemi Verkís frá upphafi, svo sem í gæðaferlum og sérstökum áherslum á umhverfis- og öryggismál. Verkís tekur hlutverk sitt sem þátttakandi í samfélaginu alvarlega og leitar stöðugt nýrra leiða til að veita ráðgjöf sem styður við uppbyggingu sjálfbærra samfélaga.

Verkfræðingar og hönnuðir eru áhrifavaldar þegar kemur að sjálfbærni og tækniþróun, enda oft á tíðum lykilaðilar í rannsóknum og verkefnum sem tengjast nýsköpun. Í störfum okkar horfum við í átt að sjálfbærni og leggjum áherslu á að lágmarka neikvæð áhrif af þeim verkefnum sem við höfum átt aðkomu að.

Síðastliðið eitt og hálft ár hefur heimsfaraldur haft gríðarleg áhrif á líf og störf. Við hjá Verkís þurftum, líkt og aðrir, að laga okkur að breyttum aðstæðum og sinnti meirihluti starfsmanna vinnu sinni að heiman í lengri eða skemmri tíma. Við erum stolt af starfsfólkinu sem leysti þetta vel af hendi.

Mikið dró úr losun gróðurhúsalofttegunda hjá Verkís á milli ára, m.a. þar sem ferðalög starfsfólks á milli landa lögðust alveg niður og verulega dró úr ferðum á milli heimilis og vinnustaðar. Vegna veirunnar vorum við knúin til að hugsa hlutina upp á nýtt og munum við eflaust nýta okkur þau vinnubrögð áfram að hluta þegar heimurinn opnast á ný. Við höfum meðal annars sett okkur fjarvinnustefnu sem gerir starfsfólki kleift að vinna hluta af vinnuvikunni heima og mun það án efa eiga þátt í að auka ekki losun gróðurhúsalofttegunda aftur.

Umfjöllunarefni skýrslunnar er ætlað að varpa ljósi á hvernig Verkís hefur gengið að innleiða sjálfbærniviðmið, bæði í rekstri stofunnar og þeirri þjónustu sem við veitum, sem og að uppfylla þau markmið sem við settum okkur um sjálfbærni á árinu.

Heimsmarkmið

Jarðvarmavirkjanir
Reykjanesvirkjun