28/01/2020

Verkís vinnur aðalskipulag Dalabyggðar

Tilgangurinn með endurskoðun
aðalskipulagsins er að aðlaga það að breyttum forsendum og skapa heildstæða
umgjörð svo hægt verði að takast á við nýjar og krefjandi áskoranir. 

Með
því að marka skýra og raunhæfa stefnu sveitarstjórnar í þessum málaflokki
skapast vettvangur samvinnu og sáttar við íbúa og hagsmunaaðila um mikilvæg
viðfangsefni í sveitarfélaginu.

Aðalskipulag er
stefnuyfirlýsing sveitarstjórnar um þróun byggðar í sveitarfélaginu,
landnotkun, umhverfismál, samgöngu- og þjónustukerfi til minnst 12 ára.
Sveitarstjórn ber ábyrgð á gerð og endurskoðun aðalskipulags.

Heildarendurskoðun
aðalskipulags Dalabyggðar er í samræmi við áherslur sveitarstjórnar og leggur
hún m.a. til að sérstaklega verði mörkuð stefna um nýtingu og eftir atvikum
vernd landbúnaðarlands í aðalskipulagi Dalabyggðar. 

Einnig að tekið verði saman
yfirlit yfir helstu auðlindir í sveitarfélaginu, sem tekur m.a. til neysluvatns
og vindorku. Gerð verði úttekt á mögulegum vindorkusvæðum m.t.t. byggðar,
ásýndar og hljóðvistar og hvort slík vinnsla sé möguleg innan sveitarfélagsins.

Fyrsti áfanginn í
verkefninu er gerð skipulags- og matslýsingar og greining á landbúnaðarlandi.

Sveitarfélagið Dalabyggð nær yfir alla Dalasýslu og Skógarstrandarhrepp í
Snæfellsnessýslu, þ.e. frá botni Álftafjarðar innan Stykkishólms að
Gilsfjarðarbotni. Sveitarfélagið er 2421 km2 að stærð og 1. janúar
2019 voru íbúar 673.

Um þjónustu Verkís á sviði skipulags

Dalabyggð
budadalur_1