Hljóðtækni

Hljóðtækni

 • hljodtaekni

Verkís býður öfluga ráðgjöf á sviði hljóðvistar, innanhúss sem utan. 

Starfsmenn Verkís hafa víðtæka reynslu af hljóðvistarhönnun bygginga og hafa komið að hönnun og ráðgjöf margra stærstu bygginga landsins. 

Þeir eru virkir í alþjóðlegu samstarfi hljóðverkfræðinga og hafa komið að þróun samnorrænna mæliaðferða, staðla og reglugerða og eru virkir fyrirlesarar á fagráðstefnum. Einnig tekur fyrirtækið virkan þátt í samvinnu norrænna hljóðráðgjafa.

Það er mikilvægt fyrir framkvæmdaraðila að fá óháða ráðgjöf til að tryggja sem mesta hagkvæmni. Út frá þarfagreiningu má skilgreina nauðsynlegan búnað og aðgerðir sem hentar í hverju verki óháð öðrum hagsmunum. Hljóðmælingar samhliða úttekt við verklok tryggja gæði hönnunar og framkvæmdar.

Flest rými þar sem hanna skal hljóðvist sérstaklega eru sett upp í reiknilíkan. Gildir þá einu hvort rýmið sem um er að ræða verði notað sem tónleikasalur, matsalur, íþróttahús eða kennslustofa.  Með reiknilíkani er hægt að herma hljóðvist og hljómburð líkt sem um raunverulega mælingu væri að ræða.

Verkís er vel búið mælitækjum og hugbúnaði fyrir nær öll svið hljóðtækni. Allur búnaður er reglulega kvarðaður og hugbúnaður af nýjustu útgáfum. Verkefni eru unnin eftir viðeigandi stöðlum í hverju landi fyrir sig.

Starfsumhverfi hljóðverkfræðinga hefur tekið miklum breytingum á síðustu árum með tilkomu öflugra  mælitækja og tölvuforrita til reikninga á hljóðvist, hávaða og umferðarhávaða. Verkís er vel búið slíkum tækjum.

Gudm_amunda_h3

 • Guðmundur Ámundason
 • Byggingarverkfræðingur / Hópstjóri
 • Svið: Byggingar
 • ga@verkis.is

Steindor_gud_h3

 • Steindór Guðmundsson
 • Byggingarverkfræðingur / Hljóðverkfræðingur Ph.D.
 • Svið: Byggingar
 • stgu@verkis.is

Þjónusta

 • Hljómburðarhönnun og mælingar
 • Hljóðkerfi og hljóðeinangrun
 • Iðnaðar- og umferðarhávaði
 • Hljóðvistarhönnun stærri bygginga
 • Titringsmælingar
 • Mælingar á hljóðafli