Þjónusta

Neyðar- og áfallastjórnun

Er þín starfsemi viðbúin óvæntum áföllum?

Óvænt áföll af ýmsum toga geta valdið miklu tjóni í starfsemi fyrirtækja og stofnana og jafnvel orðið til þess að hætta verður starfsemi.

Lágmörkum áhrif áfalla

Forvarnir, skjót og markviss viðbrögð eru grundvallaratriði í að tryggja sem best áfallaþol starfseminnar, árangursríka endurreisn og samfelldan rekstur.

Til að lágmarka áhrif óvæntra áfalla á starfsemina í síbreytilegu umhverfi er nauðsynlegt að eiga skilgreint ferli til undirbúnings og viðbragða í vá. Í því felst meðal annars að greina þá vá sem ógnar starfseminni, meta áhættuna, grípa til forvarna, gera viðbragðsáætlanir og þjálfa viðbrögð.

Sérfræðingar Verkís veita víðtæka ráðgjöf á sviði neyðar- og áfallastjórnunar auk þjálfunar í viðbrögðum við vá.

Einnig veitir Verkís ráðgjöf við uppbyggingu samfellustjórnunar, áhættu­stjórnunar og áfallaþols með hliðsjón af ISO 22301 Business Continuity Management, ISO 31000 Risk management og BS65000 Guidance on organizational resilience.

Þjónusta

  • Stefnumótun og markmiðasetning
  • Skipulag innri stjórnunar og samhæfing við aðra viðbragðsaðila
  • Greining á vá og mat á áhrifum hennar
  • Gerð viðbragðsáætlana, áhættugreining og mat
  • Skipulag og framkvæmd æfinga
  • Enduruppbygging eftir áfall, forvarnir og úrbætur

Verkefni

  • Landsnet: Neyðarsamstarf raforkukerfisins
  • Raforku-, stóriðju- og fjármálafyrirtæki: Neyðarstjórnun
  • Forsætisráðuneytið: Innviðir2020
  • Almannavarnir: Varnir mikilvægra innviða, Viðbrögð við flóði vegna eldgoss í Bárðarbungu

Tengiliðir

Dóra Hjálmarsdóttir
ÖHU fulltrúi og ráðgjafi / Rafmagnsverkfræðingur / Neyðarstjórnun CEM®
Svið: Byggingar
dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson
Rafmagnstæknifræðingur / Öryggi- og áhættustjórnun M.Sc.
Svið: Byggingar
ekt@verkis.is