Neyðar- og áfallastjórnun

Neyðar- og áfalla­stjórnun

  • Eldgos

Er þín starfsemi viðbúin óvæntum áföllum ?

Óvænt áföll af ýmsum toga geta valdið miklu tjóni í starfsemi fyrirtækja og stofnana og jafnvel orðið til þess að hætta verður starfsemi. Forvarnir, skjót og markviss viðbrögð eru grundvallaratriði í að tryggja sem best áfallaþol starfseminnar, árangursríka endurreisn og samfelldan rekstur.

Til að lágmarka áhrif óvæntra áfalla á starfsemina í síbreytilegu umhverfi er nauðsynlegt að eiga skilgreint ferli til undirbúnings og viðbragða í vá. Í því felst m.a. að greina þá vá sem ógnar starfseminni, meta áhættuna, grípa til forvarna, gera viðbragðsáætlanir og þjálfa viðbrögð.

Sérfræðingar Verkís veita víðtæka ráðgjöf á sviði neyðar- og áfallastjórnunar auk þjálfunar í viðbrögðum við vá.

Einnig veitir fyrirtækið ráðgjöf við uppbyggingu samfellustjórnunar, áhættu­stjórnunar og áfallaþols með hliðsjón af ISO 22301 Business Continuity Management, ISO 31000 Risk management og BS65000 Guidance on organizational resilience.

Dóra HjálmarsdóttirDóra Hjálmarsdóttir
ÖHU fulltrúi og ráðgjafi / Rafmagnsverkfræðingur / Neyðarstjórnun CEM®
Svið: Byggingar
dh@verkis.is
Eiríkur K. Þorbjörnsson
Eiríkur K. Þorbjörnsson
Rafmagnstæknifræðingur / Öryggi- og áhættustjórnun M.Sc. / Viðskiptastjóri
Svið: Byggingar
ekt@verkis.is

Þjónusta

  • Stefnumótun og markmiðasetning
  • Skipulag innri stjórnunar og samhæfing við aðra viðbragðsaðila
  • Greining á vá og mat á áhrifum hennar
  • Gerð viðbragðsáætlana, áhættugreining og mat
  • Skipulag og framkvæmd æfinga
  • Enduruppbygging eftir áfall, forvarnir og úrbætur