Gæðamál raforku- og segulsviðsmælingar

Gæðamál raforku og segul­sviðsmælingar

 • elkem

Þjónusta Verkís á sviði gæðamála raforku og segulsviðsmælingar snýr að hönnun flutnings- og dreifikerfa, iðnkerfa, samskiptakerfa og uppsetningu rafbúnaðar í byggingum.

Verkefnalisti Verkís hefur að geyma verkefni tengd rannsóknum á samhæfi, spennugæðum og spennutruflunum auk þess sem hönnun kerfanna miðar að því að lágmarka bæði líkur á truflunum og áhrif truflana. Jafnframt hefur fyrirtækið unnið verkefni tengd rannsóknum og mælingum á rafsegulsviði í umhverfi rafbúnaðar og fólks og lagt mat á niðurstöður með tilliti til reglugerða og staðla.

Notendur raforku gera ráð fyrir að framboð orkunnar sé mjög áreiðanlegt, en því miður eru gæði rafmagns ekki alltaf eins og vænst er og liggja ýmsar ástæður þar að baki. Fyrir utan möguleika á algjöru rafmagnsleysi þá er mikilvægt þegar kemur að mati á  gæðum rafmagns að þættir eins og sveiflur í spennu og tíðni, yfirtóna bjögun o.fl. séu metnir rétt og þeir séu innan marka sem reglugerðir og staðlar segja til um.

Þegar fjárfest er í raftækjum eins og tölvum, samskiptakerfum, tölvustýrðum stýringum og öðrum búnaði sem getur verið viðkvæmur fyrir truflunum er mikilvægt að huga að gæðum spennunnar sem er í boði á viðkomandi stað til að koma í veg fyrir óþarfa kostnað síðar meir.

Emil_sigursveinsson_h3-

 • Emil Sigursveinsson
 • Rafmagnsverkfræðingur

 • Svið: Orka og iðnaður
 • ems@verkis.is

Einar Þór Lárusson

 • Einar Þór Lárusson
 • Rafmagnsverkfræðingur / Hópstjóri

 • Svið: Orka og iðnaður
 • etl@verkis.is

Þjónusta

 • Ráðgjöf varðandi kaupsamninga og tækjabúnaði
 • Ráðgjöf á val neyðar- og varaorkugjöfum
 • Ráðgjöf og hönnun á kerfum fyrir jarðskaut og spennujöfnun
 • Mælingar á gæðum raforku og styrk segulsviðs
 • Greining truflana í rafmagnskerfum
 • Mat á staðbundnum aðstæðum og uppsetningu