Þjónusta

Vatnsveitur

Verkís tryggir gæði og öryggi neysluvatns frá vatnsbóli að krana neytenda með góðri þjónustu við vatnsveitur landsins.

Segja má að tilgangur vatnsveitna sé þríþættur: Veita nægu neysluvatni ætluðu til neyslu og matargerðar, uppfylla reglugerðarviðmið um gæði vatnsins og veita brunavatni til slökkvistarfs.

Öruggar og heilnæmar vatnsveitur

Verkís hefur um að ráða þverfaglegri þekkingu starfsfólks sem lætur sig varða sjálfbæra nýtingu á vatnsbólum landsins, hvort heldur jarðfræðilegri leit að neysluvatni og virkjun vatnsbóla, skipulagi vatnsverndarsvæða, áhættugreiningar eða meðhöndlun á yfirborðsvatni þannig að það verði neysluhæft og uppfylli gæðakröfur.

Vatnsveituhönnun framtíðarinnar

Þjónusta Verkís við vatnsveitur landsins snýr einnig að hönnun á vatnsveitumannvirkjum eins og dælustöðvum og vatnstönkum ásamt aðveitu- og dreifikerfum veitustofnanna landsmanna. Við bjóðum upp á heildarlausnir við skipulag og áætlanagerð, öllum stigum hönnunar eða við framkvæmdaeftirlit, bæði við uppbyggingu nýrra vatnsveitna sem og endurnýjun eða uppfærslum á eldri kerfum. Verkís hannar öll lagnakerfi í þrívíðum líkönum sem hægt er að árekstrargreina strax á hönnunarstigi og þannig tryggja öruggar og hagkvæmar lausnir.

Greiningar og líkanagerð

Verkís býður viðskiptavinum sínum einnig mælingar á þrýstingi og afköstum í brunahönum. Notast er við síritandi rennslis- og þrýstingsmæla sem geta mælt yfir skemmra eða lengra tímabil. Þá hefur fyrirtækið yfir að ráða sérhæfðum hugbúnaði til að greina og hanna flókin veitu- og pípukerfi.

Hjá Verkís göngum við til verka með þá hugsjón að neysluvatn er matvæli og ein af grunnstoðum lýðheilsu og hagsældar í íslensku samfélagi.

Þjónusta

Verkefni

  • Vatnsveita að Vestmannaeyjum
  • Vatnsveita fyrir Hellisheiðarvirkjun
  • Vatnsveita fyrir Nesjavallarvirkjun
  • Dælustöð Norðlingaholti

Tengiliðir

Sigurður Grétar Sigmarsson
Vatnsauðlindaverkfræðingur / Viðskiptastjóri
Svið: Samgöngur og umhverfi
sgrs@verkis.is

Vala Jónsdóttir
Umhverfisverkfræðingur
Svið: Samgöngur og umhverfi
vj@verkis.is