Þjónusta

BIM

BIM er aðferðafræði sem nýtist á líftíma mannvirkis, allt frá hönnun til verklegra framkvæmda, reksturs og viðhalds.

Verkís hefur sett sér markmið um að vera leiðandi ráðgjafarfyrirtæki í BIM (e: Building Information Modeling) á Íslandi sem getur veitt vandaða og faglega BIM ráðgjöf.

Framsækin hönnun

Verkís veitir ráðgjöf á alþjóðlegum mælikvarða ásamt því að vera virkur þátttakandi í faglegu starfi á sviði BIM aðferðafræðinnar og BIM innleiðingarinnar á Íslandi. Verkís hefur komið að mörgum BIM verkefnum á Íslandi og í Noregi.

Verkís leggur áherslu á að tileinka sér nútímalegar lausnir við úrlausn verkefna. Með notkun BIM líkana í fyrstu fösum hönnunar gefst tækifæri til að framkvæma verkfræðilegar greiningar og taka upplýstar ákvarðanir fyrr í hönnunarferlinu, ákvarðanir sem hafa mikil áhrif á gæði og rekstur mannvirkis og er oft of seint að taka á síðari stigum.

Með BIM gefst tækifæri til að:

 •                 auka gæði hönnunar
 •                 minnka kostnað við framkvæmd
 •                 lágmarka áhættu
 •                 byggja umhverfisvænni mannvirki
 •                 hagræða á rekstrartíma mannvirkis

Verkís hefur náð góðum árangri í samræmingu og árekstragreiningu BIM líkana með því að nýta nýjustu tækni í skýjaþjónustu og opnu aðgengi allra að upplýsingum um árekstragreiningu á hverjum tíma. Hönnun burðarvirkja, tæknikerfa og arkitekta er árekstragreind sjálfvirkt sem auðveldar úrvinnslu hönnuða. Niðurstaðan er betri hönnun sem skilar sér í færri fyrirspurnum og minni kostnaði á framkvæmdatíma.

Svona er ferlið:

 1. Greina BIM aðgerðir út frá markmiðum verkefnis
 2. Þróa BIM ferla fyrir verkefnið
 3. Skilgreina innihald líkana
 4. Velja innviði sem styðja við valdar BIM aðgerðir og ferla

Ekkert verkefni er eins og þess vegna nálgumst við hvert BIM verkefni út frá þörfum viðkomandi verkefnis og verkkaupa.

Þjónusta

 • Þrívíddarskönnun
 • Hönnunarlíkön
 • Samræming líkana
 • Hönnunarrýni
 • Kostnaðarmat
 • Líkan af fyrirliggjandi aðstæðum
 • Sjónræn framkvæmdaáætlun
 • Burðarþolsgreining
 • Lýsingargreining
 • Orkugreining
 • Greining á lagnakerfum
 • Brunagreiningar
 • Hljóðgreiningar
 • Gerð rekstrarlíkans
 • Byggingastjórnun og eftirlit

Verkefni

Tengiliðir

Ólafur Daníel Jónsson
Leiðtogi stafrænnar hönnunar
Svið: Skrifstofa framkvæmdastjóra
odj@verkis.is

Sigurður Jón Jónsson
Sviðsstjóri / Rafmagnstæknifræðingur / MBA
Svið: Byggingar
sjj@verkis.is