Þjónusta

Öryggishönnun

Hjá Verkís leggjum við áherslu á að nálgast öryggismál á heildrænan hátt.

Gott ástand öryggismála í mannvirkjum er mikilvægur liður í að tryggja öryggi þeirra sem í mannvirkinu eru, hvort sem það er á vinnustaðnum eða þar sem við sækjum þjónustu.

Öryggið í öndvegi

Öryggismál hafa einnig bein áhrif á rekstraröryggi fyrirtækja og stofnana og eru vaxandi þáttur í daglegu lífi okkar því öll viljum við lifa við öruggt umhverfi. Við viljum verja heimili okkar og eignir, vera örugg í vinnunni og vita að samstarfsfélagar og fjölskyldur okkar búi við öruggt umhverfi. Öryggishönnun gengur út á að tryggja alla þessa þætti.

Hvað gerum við?

Við greinum þarfir viðskiptavina og kröfur þeirra til öryggismála eru greindar í samræmi við aðstæður, reglulega starfsemi eða sérstök verkefni í hverju tilviki fyrir sig.

Farið er í fyrirbyggjandi aðgerðir og ástunduð stöðug vöktun á stöðu mála með það að markmiði að kerfi og búnaður virki í samræmi við kröfur viðskiptavinarins. Allt er síðan uppfært í samræmi við tæknilega þróun öryggibúnaðar.

Helstu verkþættir eru:

  • Áhættugreining og áhættumat
  • Umferð (ferlagreining) um mannvirkið/svæði
  • Aðkomumál utanaðkomandi skoðuð og metin
  • Skilgreining öryggissvæða
  • Öryggis- og viðbragðssvæði skilgreind
  • Öryggis- og eftirlitsbúnaður valinn í samræmi við áhættumat hönnunar

Sérfræðingar Verkís hafa mikla reynslu í öryggishönnun á margvíslegum fagsviðum og veita fjölbreytta ráðgjöf með öryggið í fyrirrúmi.

Þjónusta

  • Áhættugreining og áhættumat
  • Umferð (ferligreining) um byggingu/svæði
  • Aðkomumál og skilgreining öryggissvæða
  • Öryggis- og viðbragðskerfi / Öryggis- og eftirlitsbúnaður

Verkefni

Tengiliðir

Dóra Hjálmarsdóttir
ÖHU fulltrúi og ráðgjafi / Rafmagnsverkfræðingur / Neyðarstjórnun CEM®
Svið: Byggingar
dh@verkis.is

Eiríkur K. Þorbjörnsson
Rafmagnstæknifræðingur / Öryggi- og áhættustjórnun M.Sc.
Svið: Byggingar
ekt@verkis.is