Lagnir í iðnaði

lagnir í iðnaði

 • Alvotech

Verkís býður ráðgjöf á sviði lagna og lagnakerfa fyrir iðnað.

Sérfræðingar fyrirtækisins búa yfir þekkingu og reynslu á sviði þrýstiloftskerfa, kælivatnslagna, þéttflæðikerfa, gaskerfa og annarra iðnaðarlagna fyrir þungan jafnt sem léttan iðnað.

Með þrýstiloftskerfum fylgja iðnaðarloftpressur, loftkælar og þurrkarar, stórir loftgeymar og annar búnaður, sem standast skal ströngustu öryggiskröfur, kröfur til endingar og auðveldrar stjórnunar og viðhalds.

Þéttflæðikerfi flytja þurrefni með hjálp þrýstilofts langar vegalengdir. Innifalið í þessum lagnakerfum eru ýmis konar efnisflutningatæki, stórir og litlir tankar, síubúnaður, efnissendingabúnaður, stjórnbúnaður og fleira.

Kælivatnslagnir fyrir þungaiðnað flytja mikið magn kælivatns um langa leið með hjálp dælubúnaðar, síubúnaðar og stjórnbúnaðar.

Gaskerfi eru lagnakerfi sem eru lögð í jörð og einnig inni í iðnaðarbyggingum. Þessi lagnakerfi verða að vera þannig úr garði gerð að þurfa lítið viðhald, vera algerlega laus við leka og þurfa sérstakar úttektir vinnueftirlits.

Þá má nefna aðrar iðnaðarlagnir eins og kælikerfi með öðrum kælimiðli en vatni og olíuþrýstikerfi sem látin eru knýja ýmsan vélbúnað. 

Hannibal Ólafsson

 • Hannibal Ólafsson
 • Byggingarverkfræðingur / Viðskiptastjóri

 • Svið: Orka og iðnaður
 • ho@verkis.is

Kristján G. Sveinsson

 • Kristján G. Sveinsson
 • Byggingarverkfræðingur
 • Svið: Orka og iðnaður
 • kgs@verkis.is

Þjónusta

 • Þrýstiloftveitur og lagnir
 • Kælivatns- og sjólagnir
 • Vökva- og þéttflæðikerfi
 • Gaskerfi og lagnir
 • Lagnir fyrir efnaiðnað
 • Gufulagnir og olíulagnir
 • Loftræsing